Tulevaisuuden näkymät 2008 Q2

Osavuosikatsaus Q2/2008 (22.7.2008)

Kesko-konsernin ja sen toimialojen tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaeriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (7/2008-6/2009) verrattuna katsauskautta edeltävään 12 kuukauteen (7/2007-6/2008).

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen vaikuttavat talouden näkymät sen eri markkina-alueilla sekä erityisesti yksityisen kulutuksen kasvuvauhti. Talouden näkymät ovat kuluneen vuosineljänneksen aikana heikentyneet Pohjoismaissa ja Baltiassa erityisesti inflaation ja korkotason nousun sekä kuluttajien luottamuksen heikentymisen myötä. Markkinoiden kasvun ennakoidaan hidastuvan Pohjoismaissa ja Baltiassa erityisesti rakentamisen markkinoilla sekä käyttötavara- ja konekaupassa.

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana katsauskautta edeltävään 12 kuukauteen verrattuna, mihin vaikuttavat erityisesti kauppapaikkaverkoston laajennustoimenpiteet ruoka- ja rautakaupassa sekä autokaupan ennakoitu kasvu. Liikevaihdon kasvun ennakoidaan kuitenkin hidastuvan yleisen talouskasvun hidastumisen myötä.

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan säilyvän hyvällä tasolla seuraavan 12 kuukauden aikana, vaikkakin sen arvioidaan alittavan edeltävän 12 kuukauden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä. Kannattavuuden kehitykseen vaikuttavat hidastuvan talouskasvun lisäksi kauppapaikkaverkoston voimakkaat laajennus- ja uudistustoimenpiteet.

Arkisto
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

Takaisin ylös