Tulevaisuuden näkymät 2009 Q4

Tilinpäätöstiedote 2009 (julkaistu 5.2.2010)

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (1/2010-12/2010) verrattuna katsauskautta edeltävään 12 kuukauteen (1/2009-12/2009).

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen vaikuttavat talouden näkymät sen eri markkina-alueilla sekä erityisesti yksityisen kulutuksen kasvuvauhti. Talouden lähiajan näkymiin ja reaalitalouden kehitykseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Työttömyyden kasvun Suomessa ennakoidaan jatkuvan, mistä johtuen yksityisen kulutuskysynnän kehityksen ei seuraavan kahdentoista kuukauden aikana ennakoida kääntyvän kasvuun. 

Päivittäistavarakaupassa kehityksen ennakoidaan jatkuvan edelleen vakaana huolimatta siitä, että päivittäistavaroiden hintojen ennakoidaan kääntyvän laskuun. Markkinatilanteen ennakoidaan pysyvän vaikeana rakentamisessa sekä auto- ja konekaupassa.
 
Talousnäkymät ja työttömyyden kasvu vaikuttavat edelleen konsernin tulevaisuuden näkymän muodostamiseen. Kesko-konsernin vuoden 2010 jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaeriä ennakoidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009. Konsernin likviditeetin ja vakavaraisuuden ennakoidaan pysyvän erinomaisina.
 

Arkisto
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009

Tilinpäätöstiedote 2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

Takaisin ylös