Tulevaisuuden näkymät 2010 Q2

Osavuosikatsaus 1-6/2010, julkaistu 23.7.2010

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (7/2010-6/2011) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (7/2009-6/2010).

Kulutuskysynnän kehitysnäkymät ovat parantuneet jonkin verran erityisesti kuluttajien luottamuksen vahvistumisen sekä edelleen matalana jatkuneen korkotason myötä. Talouskehitykseen liittyy tästä huolimatta kuitenkin edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä kokonaistuotannon kehityksen, verotuksen kiristymisen että rahoitusmarkkinoiden mahdollisten häiriöiden seurannaisvaikutusten osalta.

Päivittäistavaroiden hintojen lasku hidastaa edelleen markkinoiden euromääräistä kasvua, vaikka päivittäistavarakaupan kehityksen ennakoidaan jatkuvan muuten vakaana. Käyttötavarakaupassa markkinoiden elpymisen ennakoidaan jatkuvan kuluttajien luottamuksen vahvistumisen seurauksena. Asuntorakentamisen kasvun myötä rautakaupan markkinoiden ennakoidaan edelleen vahvistuvan Pohjoismaissa ja laskun tasaantuvan muissa toimintamaissa. Auto- ja konekaupassa uusien autojen myynnin ennakoidaan kasvavan ja konekaupan markkinatilanteen elpyvän hitaasti. 

Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. 
 

Arkisto
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010
Tilinpäätöstiedote 2009
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009

Tilinpäätöstiedote 2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

Takaisin ylös