Tulevaisuuden näkymät 2012 Q2

Osavuosikatsaus 1-6/2012, julkaistu 25.7.2012

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (7/2012-6/2013) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (7/2011-6/2012).

Euroopan valtiontalouksien ongelmien seurauksena yleisen taloustilanteen kehitysnäkymiin liittyy merkittävää epävarmuutta. Lisäksi julkisen talouden kustannusleikkaukset ja verotuksen kiristyminen lisäävät kulutuskysynnän kehitykseen liittyvää epävarmuutta.

Päivittäistavarakaupassa ja käyttötavarakaupassa markkinoiden ennakoidaan säilyvän vakaana. Rautakaupan kasvun ennakoidaan hidastuvan erityisesti Suomen ja Ruotsin rakennustuotannon kasvun hidastuessa. Auto- ja konekaupassa markkinoiden ennakoidaan laskevan.

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Kauppapaikkaverkoston ja Venäjän liiketoimintojen laajentamiskustannuksista sekä autokaupan myynnin laskusta johtuen varaudutaan siihen, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä seuraavan kahdentoista kuukauden aikana alittaa edeltävän kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä. Investointien ennakoidaan pienentyvän edellisen kahdentoista kuukauden investointeihin verrattuna.

 

Arkisto 
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012
Tilinpäätöstiedote 2011
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011
Tilinpäätöstiedote 2010
Osavuosikatsaus 1.1.-31.9.2010
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010
Tilinpäätöstiedote 2009
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009

Tilinpäätöstiedote 2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

Takaisin ylös