Tulevaisuuden näkymät 2010 Q4

Tilinpäätöstiedote 2010, julkaistu 3.2.2011

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta tilikautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (1/2011-12/2011) verrattuna tilikauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (1/2010-12/2010).

Kulutuskysynnän kehitysnäkymät ovat pysyneet vakaina kuluttajien vahvan luottamuksen sekä edelleen matalana jatkuneen korkotason myötä. Talouskehitykseen liittyy tästä huolimatta kuitenkin edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä kokonaistuotannon kehityksen, verotuksen kiristymisen että rahoitusmarkkinoiden mahdollisten häiriöiden seurannaisvaikutusten osalta.

Päivittäistavarakaupan ja käyttötavarakaupan kehityksen ennakoidaan jatkuvan vakaana. Asuntorakentamisen kasvun myötä rautakaupan markkinoiden ennakoidaan vahvistuvan. Auto- ja konekaupassa uusien autojen myynnin ennakoidaan kasvavan ja konekaupan markkinatilanteen elpyvän vähitellen.

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. 

Keskon kannattavuuden kehitys on vuoden 2010 aikana rautakauppaa lukuun ottamatta ollut erinomainen. Seuraavan kahdentoista kuukauden aikana kauppapaikkaverkostoa laajennetaan merkittävästi, mistä huolimatta liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan pysyvän saavutetulla tasolla.


 

Arkisto
Osavuosikatsaus 1.1.-31.9.2010
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010
Tilinpäätöstiedote 2009
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009

Tilinpäätöstiedote 2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

Takaisin ylös