Tulevaisuuden näkymät 2011 Q3

Osavuosikatsaus 1-9/2011, julkaistu 26.10.2011

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (10/2011-9/2012) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (10/2010-9/2011).

Kulutuskysynnän kehitysnäkymät ovat heikentyneet kuluttajien luottamuksen laskun myötä huolimatta siitä, että korkotaso on edelleen pysynyt matalana. Talouskehitykseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä erityisesti kokonaistuotannon kehityksen ja rahoitusmarkkinoiden häiriöiden seurannaisvaikutusten osalta. Lisäksi julkisen talouden kustannusleikkaukset ja verotuksen kiristyminen voivat vaikuttaa negatiivisesti kulutuskysynnän kehitykseen.

Päivittäistavarakaupan kehityksen ennakoidaan jatkuvan vakaana. Käyttötavarakaupan kehityksen ennakoidaan seuraavan yksityisen kulutuksen kehitystä. Rautakaupassa markkinoiden kasvun ennakoidaan tasaantuvan. Auto- ja konekaupassa markkinoiden ennakoidaan kääntyvän lievään laskuun.

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana pysyvän saavutetulla hyvällä tasolla kauppapaikkaverkoston ja Venäjän liiketoimintojen merkittävistä laajentamiskustannuksista huolimatta.

 

Arkisto 
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011
Tilinpäätöstiedote 2010
Osavuosikatsaus 1.1.-31.9.2010
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010
Tilinpäätöstiedote 2009
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009

Tilinpäätöstiedote 2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

Takaisin ylös