Tulevaisuuden näkymät 2012 Q4

Tilinpäätöstiedote 2012, julkaistu 5.2.2013

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (1/2013-12/2013) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (1/2012-12/2012). 

Euroopan valtiontalouksien ongelmien seurauksena yleisen taloustilanteen ja kulutuskysynnän kehitysnäkymiin liittyy merkittävää epävarmuutta. Lisäksi verotuksen kiristymisen ja julkisen talouden kustannusleikkausten ennakoidaan heikentävän kaupan alan kasvua.

Suomen päivittäistavarakaupassa markkinoiden ennakoidaan säilyvän vakaana. Heikentyneestä taloustilanteesta johtuen Suomen käyttötavarakaupan, rautakaupan sekä auto- ja konekaupan markkinoiden ennakoidaan laskevan. Venäjällä markkinakehityksen ennakoidaan olevan positiivinen sekä rautakaupassa että päivittäistavarakaupassa.

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2013 olevan samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Liiketoiminnan tehostamistoimenpiteiden ja kustannussäästöjen seurauksena liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan vuonna 2013 ylittävän vuoden 2012 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi. Vuoden 2013 investointien ennakoidaan pienentyvän edellisen vuoden investointeihin verrattuna.

 

 

Arkisto 
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012
Tilinpäätöstiedote 2011
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011
Tilinpäätöstiedote 2010
Osavuosikatsaus 1.1.-31.9.2010
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010
Tilinpäätöstiedote 2009
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009

Tilinpäätöstiedote 2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

 

Takaisin ylös