Tulevaisuuden näkymät

Tilinpäätöstiedote 2021, julkaistu 3.2.2022

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2022

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2022 ja sitä verrataan vuoteen 2021.

Yhtiö arvioi vuonna 2022 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680-800 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 Keskon vertailukelpoinen liikevoitto oli 775,5 milj. euroa.

Keskon liiketoiminnan osalta näkymät ovat alkaneelle vuodelle kokonaisuutena myönteiset.

Päivittäistavarakaupan liikevaihdon arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla myös vuonna 2022. Pandemian hellittäessä ruoan myynnin ennakoidaan osittain siirtyvän kuluttajakaupasta foodservice-tukkukauppaan. Ruoan hintainflaation arvioidaan osaltaan tukevan myynnin kasvua.

Myös rakentamisen ja talotekniikan kaupassa näkymät ovat myönteiset. Arvioimme myynnin pysyvän hyvällä tasolla yritysasiakaskaupassa, jonka osuus on noussut 75 %:iin toimialan myynnistä. Kysynnän arvioidaan normalisoituvan kuluttajakaupassa. Hintainflaation arvioidaan tukevan kasvua, mutta pitkittyessään vähentävän rakentamista. 

Autokaupassa uusien autojen myynnin kehityksen ennakointia vaikeuttaa komponenttien toimitusketjuihin liittyvät epävarmuudet. Puolijohteiden saatavuudesta johtuvat toimitusongelmat haittaavat autokaupan liiketoimintaa vielä vuonna 2022.

Covid-19-pandemiatilanteen kehityksellä on edelleen vaikutusta yleiseen taloustilanteeseen, kuluttajakäyttäytymiseen sekä kaupan alan kysyntään Keskon toimintamaissa. Pandemian aikana kotitalouksien kulutus on suuntautunut kotimaahan, millä ennakoidaan olevan positiivinen vaikutus osaan Keskon liiketoiminnoista myös vuonna 2022. Covid-19 pandemian ohella tulevaisuuden näkymien arviointia ja kysynnän ennakointia vaikeuttaa yleisen taloustilanteen kehitykseen, inflaatioon, geopolitiikkaan sekä tavaroiden saatavuuteen liittyvät epävarmuudet.

 

Tulevaisuuden näkymien arkisto

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021
Pörssitiedote 14.10.2021
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021
Pörssitiedote 14.6.2021
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021
Pörssitiedote 15.4.2021

Tilinpäätöstiedote 2020
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020
Pörssitiedote 17.9.2020
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Pörssitiedote 10.7.2020
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020
Pörssitiedote 18.3.2020

Tilinpäätöstiedote 2019
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019

Tilinpäätöstiedote 2018
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018

Tilinpäätöstiedote 2017
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017

Tilinpäätöstiedote 2016
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
Pörssitiedote 1.6.2016
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016
Pörssitiedote 12.4.2016

Tilinpäätöstiedote 2015
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015

Pörssitiedote 16.3.2015

Tilinpäätöstiedote 2014
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014

Tilinpäätöstiedote 2013
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013

Tilinpäätöstiedote 2012
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012

Tilinpäätöstiedote 2011
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011

Tilinpäätöstiedote 2010
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010

Tilinpäätöstiedote 2009
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009

Tilinpäätöstiedote 2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

Takaisin ylös