Keskon tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021: Historian paras tulos

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI:        

10-12/2021

 • Konsernin liikevaihto oli loka-joulukuussa 2 870,3 milj. euroa (2 662,3 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 7,2 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 7,8 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 203,5 milj. euroa (165,6 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 37,9 milj. euroa
 • Liikevoitto oli 204,9 milj. euroa (155,6 milj. euroa)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,31 euroa)
 • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (0,29 euroa)

1-12/2021

 • Konsernin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 11 300,2 milj. euroa (10 669,2 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 8,2 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 5,9 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 775,5 milj. euroa (567,8 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 207,7 milj. euroa
 • Liikevoitto oli 775,2 milj. euroa (600,2 milj. euroa)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,43 euroa (0,97 euroa)
 • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,44 euroa (1,09 euroa)
 • Hallituksen ehdotus osingoksi on 1,06 euroa osakkeelta. Osinko esitetään maksettavaksi neljässä erässä

KESKEISET TUNNUSLUVUT

10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020
Liikevaihto, milj. e 2 870,3 2 662,3 11 300,2 10 669,2
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 203,5 165,6 775,5 567,8
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 7,1 6,2 6,9 5,3
Liikevoitto, milj. e 204,9 155,6 775,2 600,2
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 187,9 150,4 710,4 481,9
Tulos ennen veroja, milj. e 189,2 138,4 712,9 527,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 269,2 308,4 1 152,0 1 152,4
Investoinnit, milj. e 80,6 55,5 276,6 398,4
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu 0,41 0,29 1,44 1,09
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton 0,40 0,31 1,43 0,97
1-12/2021 1-12/2020
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 17,2 12,0
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 24,1 17,8

Kesko raportoi 1.7.2020 alkaen rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmenttiin kuuluvan Baltian maissa ja Valko-Venäjällä toimivan Kesko Senukai -konsernin yhteisyrityksenä. Kesko on raportoinut Kesko Senukai -konsernin tytäryrityksenä 30.6.2020 asti. Mahdollistaakseen taloudellisten tunnuslukujen vertailun eri raportointikausien välillä Kesko raportoi lisätietona IFRS-konsernitilinpäätökseen perustuvien tunnuslukujen rinnalla käytettäväksi koosteen konsernin havainnollistavista tunnusluvuista. Segmenttitiedoissa Kesko Senukai raportoidaan yhteisyrityksenä yhdisteltynä myös vertailukausilla, sillä tämä on johdon raportoinnissa käytetty esitystapa.

Havainnollistavat konsernin tunnusluvut 10-12/2021* 10-12/2020 1-12/2021* 1-12/2020
Liikevaihto, milj. e 2 870,3 2 662,3 11 300,2 10 242,6
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 203,5 165,6 775,5 553,6
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 7,1 6,2 6,9 5,4
Liikevoitto, milj. e 204,9 157,2 775,2 540,0

* Raportoitu

Tässä tilinpäätöstiedotteessa liikevaihdon vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2021 ja 2020 toteutuneiden yrityskauppojen sekä Kesko Senukain vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä raportoidusta liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Havainnollistavat tunnusluvut on laskettu vertailukausilta ikään kuin Kesko Senukai olisi yhdistelty yhteisyrityksenä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2022

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2022 ja sitä verrataan vuoteen 2021.

Yhtiö arvioi vuonna 2022 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680-800 miljoonaa euroa.
Vuonna 2021 Keskon vertailukelpoinen liikevoitto oli 775,5 milj. euroa.

Keskon liiketoiminnan osalta näkymät ovat alkaneelle vuodelle kokonaisuutena myönteiset.

Päivittäistavarakaupan liikevaihdon arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla myös vuonna 2022. Pandemian hellittäessä ruoan myynnin ennakoidaan osittain siirtyvän kuluttajakaupasta foodservice-tukkukauppaan. Ruoan hintainflaation arvioidaan osaltaan tukevan myynnin kasvua.

Myös rakentamisen ja talotekniikan kaupassa näkymät ovat myönteiset. Arvioimme myynnin pysyvän hyvällä tasolla yritysasiakaskaupassa, jonka osuus on noussut 75 %:iin toimialan myynnistä. Kysynnän arvioidaan normalisoituvan kuluttajakaupassa. Hintainflaation arvioidaan tukevan kasvua, mutta pitkittyessään vähentävän rakentamista. 

Autokaupassa uusien autojen myynnin kehityksen ennakointia vaikeuttaa komponenttien toimitusketjuihin liittyvät epävarmuudet. Puolijohteiden saatavuudesta johtuvat toimitusongelmat haittaavat autokaupan liiketoimintaa vielä vuonna 2022.

Covid-19-pandemiatilanteen kehityksellä on edelleen vaikutusta yleiseen taloustilanteeseen, kuluttajakäyttäytymiseen sekä kaupan alan kysyntään Keskon toimintamaissa. Pandemian aikana kotitalouksien kulutus on suuntautunut kotimaahan, millä ennakoidaan olevan positiivinen vaikutus osaan Keskon liiketoiminnoista myös vuonna 2022. Covid-19 pandemian ohella tulevaisuuden näkymien arviointia ja kysynnän ennakointia vaikeuttaa yleisen taloustilanteen kehitykseen, inflaatioon, geopolitiikkaan sekä tavaroiden saatavuuteen liittyvät epävarmuudet.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Vuoden 2021 tulos oli Keskon historian paras ja myös vuoden 2021 viimeisen vuosineljänneksen tulos oli ennätys. Vuosituloksemme on parantunut seitsemän vuotta peräkkäin ja myös kvartaalitulos on parantunut 11 kertaa peräjälkeen vertailukaudesta. Olemme usean vuoden ajan kasvattaneet myyntiä ja tulosta, mikä on vahva osoitus kasvustrategian toimivuudesta ja sen onnistuneesta toteutuksesta. Vuonna 2021 liikevaihtomme kasvoi vertailukelpoisesti 8,2 % ja oli 11 300 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätykselliset 776 miljoonaa euroa ja se kasvoi 208 miljoonaa euroa. Hyvä tuloksentekokyky ja vahva taloudellinen asema mahdollistavat investoinnit kasvuun ja hyvän osingonmaksukyvyn. Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 1,06 euroa osakkeelta eli yhteensä lähes 421 miljoonaa euroa. Osinko esitetään maksettavaksi neljässä erässä.

Päivittäistavarakaupassa teimme ennätystuloksen vuonna 2021. Myynti kasvoi ja onnistuimme vahvistamaan asiakastyytyväisyyttä ja kannattavuutta. Liikevaihto kasvoi 3,1 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 443 miljoonaan euroon. Toimialan kannattavuus oli kansainvälisesti huipputasoa vertailukelpoisen liikevoittoprosentin ollessa 7,5 %. Liikevaihto ja myynti vahvistuivat edelleen sekä ruokakaupassa että foodservice-liiketoiminnassa. Ruoan verkkokauppa kasvoi 14,2 % vahvasta vertailukaudesta huolimatta. Päivittäistavarakaupassa vahvuutemme on laaja kauppaverkosto yhdistettynä tehokkaaseen ruoan verkkokauppaan ja foodservice-liiketoimintaan sekä hyvin toimiva kauppiasmalli. Strategisena tavoitteenamme on kasvattaa edelleen myyntiä ja parantaa asiakaskokemusta.

Myös rakentamisen ja talotekniikan kaupassa teimme ennätystuloksen. Myynti ja kannattavuus paranivat kaikissa liiketoiminnoissa. Menestyksen taustalla ovat maakohtaisten strategioiden onnistunut toteutus ja hyvä kysyntä. Vahva kasvu jatkui erityisesti yritysasiakaskaupan vetämänä. Vuonna 2021 liikevaihto kasvoi 14,7 % ja oli 4 388 miljoonaa euroa. Toimialan vertailukelpoinen liikevoitto-% nousi uudelle tasolle ollen 7,2 %. Kasvua on tukenut osaltaan rakentamisen markkinoiden hyvä kehitys ja tuotteiden korkea hintataso. Suomessa Onnisen ja K-raudan kehitys jatkui vahvana. Myös Norjassa ja Ruotsissa myynti ja kannattavuus kehittyivät hyvin sekä teknisessä kaupassa että rautakaupassa. Kannattavuutta on vahvistanut myös viime vuosina toteutetut uudistukset ja yrityskaupat sekä ostettujen yritysten onnistunut integrointi. Olemme panostaneet strategiassamme yritysasiakaskauppaan ja sen osuus rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynnistä nousi 75 %:iin. Kansainvälisen toiminnan osuus toimialan liikevaihdosta kasvoi ja se oli 46 %. 

Autokaupassa uudistuminen etenee hyvin ja tuo tuloksia. Vuonna 2021 autokaupan liikevaihto kasvoi 15,2 % ja oli 1 028 miljoonaa euroa. Toimialan kannattavuus parani vertailukelpoisen liikevoittoprosentin noustessa 5,1 %:iin. Kaikki autokaupan liiketoiminnot, uudet autot, käytetyt autot ja palvelut, olivat kannattavia. Uudistamis- ja tehostamistoimet, kilpailukykyinen mallisto sekä vahvistunut uusien ja käytettyjen autojen kysyntä kasvattivat myyntiä ja paransivat kannattavuutta. Erityisesti uusien täyssähköautojen ja ladattavien hybridien kysyntä kasvoi. Globaali komponenttipula rajoitti uusien autojen saatavuutta.

Keskon liiketoiminnan osalta näkymät ovat alkaneelle vuodelle kokonaisuutena myönteiset. Yhtiö arvioi vuonna 2022 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680-800 miljoonaa euroa. Työ myynnin kasvattamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi jatkuu. 

Kiitän kaikkia asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme, keskolaisia, K-kauppiaita ja heidän henkilökuntaansa sekä  yhteistyökumppaneitamme arvokkaasta työstä, jota olette tehneet Keskon ja meidän yhteisen menestyksemme eteen vuonna 2021.

TÄRKEITÄ TAPAHTUMIA

POSITIIVINEN TULOSVAROITUS 14.10.2021

Kesko nosti vuoden 2021 tulosohjeistusta 14.10.2021. Yhtiö arvioi vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 740–800 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 650–750 miljoonaa euroa. Tulosohjeistusta nosti ennakoitua parempi myynnin kasvu ja tuloskehitys erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä toimialan aikaisempaa positiivisemmat loppuvuoden näkymät. Vuonna 2020 Keskon havainnollistava vertailukelpoinen liikevoitto oli 554 milj. euroa. (Pörssitiedote 14.10.2021)

POSITIIVINEN TULOSVAROITUS 14.6.2021

Kesko antoi positiivisen tulosvaroituksen erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupan ennakoitua vahvemman kehityksen ansiosta ja nosti vuoden 2021 tulosohjeistusta. Yhtiö arvioi vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 650–750 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 570–670 miljoonaa euroa. (Pörssitiedote 14.06.2021) 

PÄIVITETTY STRATEGIA JA UUDET TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kesko Oyj:n hallitus vahvisti yhtiön päivitetyn strategian ja keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Keskon kasvustrategian ytimessä on kannattava kasvu kolmella valitulla toimialalla: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat kannattavuuden osalta vertailukelpoinen liikevoitto-% yli 6,0 % (aiempi 5,5 %) ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto yli 14,5 % (aiempi 12,5 %). Taloudellisen aseman osalta tavoitteena on, kuten aiemmin, että korolliset nettovelat / käyttökate -tunnusluku ilman IFRS 16 -vaikutuksia on enintään 2,5. (Pörssitiedote 27.5.2021)

POSITIIVINEN TULOSVAROITUS 15.4.2021

Kesko nosti vuoden 2021 tulosohjeistusta vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Yhtiö arvioi vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 570–670 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 520–620 miljoonaa euroa. Tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi myynnin kehitys kaikilla toimialoilla sekä aikaisempaa positiivisemmat loppuvuoden näkymät. Vuonna 2020 havainnollistava vertailukelpoinen liikevoitto oli 554 milj. euroa. (Pörssitiedote 15.4.2021)

VOITONJAKOEHDOTUS

Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa 7.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 1,06 euroa osaketta kohden. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Hallitus ehdottaa osingon maksamista neljässä erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,27 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 11.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän maksupäiväksi 20.4.2022.

Osingon toinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 22.6.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän maksupäiväksi 29.6.2022.

Osingon kolmas erä 0,27 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 13.9.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän maksupäiväksi 20.9. 2022.

Osingon neljäs erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 13.12.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän maksupäiväksi 20.12.2022. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle, kolmannelle ja/tai neljännelle maksuerälle uudet osingonmaksun täsmäytyspäivät ja maksupäivät, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 2.2.2022 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oli 397 110 344 osaketta, jota vastaava osingon kokonaismäärä on 420 936 964,64 euroa.

Kesko Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 1 502 200 136,91 euroa, josta tilikauden voitto on 354 650 052,25 euroa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Hallitus päätti, että varsinaisen yhtiökokous on 7.4.2022 klo 13.00 alkaen. Kesko Oyj julkistaa yhtiökokouskutsun myöhempänä ajankohtana.

VUOSIRAPORTTI 2021, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI

Kesko julkistaa vuoden 2021 vuosiraportin strategiakatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021, selvityksen Keskon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä toimielinten palkitsemisraportin viimeistään viikolla 10 internetsivuillaan osoitteessa www.kesko.fi. Vastuullisuusraportoinnin tunnusluvut (GRI) julkistetaan viikolla 10.

lISÄTIETOJA

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puhelin 010 53 23540 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338.

WEBCAST JA AUDIOKONFERENSSI

Englanninkielinen audiokonferenssi tilinpäätösinfosta pidetään 3.2.2022 klo 9.00 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internetsivuilla osoitteessa www.kesko.fi. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.30 osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n vuoden 2022 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 29.4.2022. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internetsivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä (pdf) ja verkkosivuillamme

Takaisin ylös