Keskon SpeakUp-ilmoituskanava

1. Mikä on SpeakUp?

SpeakUp on luottamuksellinen ilmoituskanava, joka on tarkoitettu ilmoittajan tietoon tulleiden rikos- ja väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen silloin, kun tietoa ei voi jostakin syystä välittää suoraan Keskon vastuuhenkilöille. SpeakUp-kanavaa voi käyttää myös arvopaperimarkkinasääntelyn oletetuista rikkomuksista ilmoittamiseen.

Palvelu ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen eikä asiakaspalautteita tutkita. Asiakaspalautetta voi antaa tällä samalla verkkosivulla sijaitsevan asiakaspalautelinkin kautta. Rikoksia ja väärinkäytöksiä koskevien tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja voi johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

SpeakUp-kanavan kautta tulevien ilmoitusten saajina Keskossa ovat lakiasiainjohtaja, tarkastusjohtaja, riskienhallinnasta vastaava johtaja ja konsernilakimies.

SpeakUp-palvelua ylläpitää People InTouch, itsenäinen hollantilainen yhtiö. People InTouch:n henkilöstö käsittelee kaikki palveluun saapuneet viestit. Vuonna 2004 perustettu yhtiö sijaitsee Amsterdamissa. Patentoitu SpeakUp® -raportointijärjestelmä on Keskon lisäksi käytössä lukuisissa tunnetuissa yrityksissä.

2. Miten voit jättää ilmoituksen?

Voit jättää ilmoituksesi joko puhelimella tai verkossa. Kumman tahansa vaihtoehdon valitsetkin, on suositeltavaa, että kirjoitat viestin etukäteen ylös, jotta ilmoitus on mahdollisimman selkeä.

Jos haluat käyttää puhelinta, näppäile seuraava puhelinnumero: 0800113031
Jos haluat käyttää verkkosivua, mene seuraavaan osoitteeseen: www.speakupfeedback.eu/web/heye3r/fi
Sinua pyydetään syöttämään tunnuskoodi, joka on 17270

Saat kuusinumeroisen tapausnumeron. On erittäin tärkeää, että kirjoitat sen ylös. Tämän tapausnumeron perusteella voit myöhemmin kuunnella tai lukea viestin, jonka Kesko lähettää vastauksena ilmoitukseesi.

Jos jätät ilmoituksesi puhelimella, voit sanella sen äänimerkin jälkeen. Lausu viestisi mahdollisimman selkeästi. Lopuksi sulje puhelin.

Jos käytät verkkosivua, voit joko kirjoittaa tai kopioida ilmoituksesi. Kun olet kirjoittanut ilmoituksen, voit painaa lähetä-näppäintä, jolloin tapausnumero ja ilmoitus tulevat näkyviin ja voit tulostaa sen. Voit myös liittää asiaan kuuluvia dokumentteja ilmoitukseesi.

Viimeistään viikon kuluttua on Keskon antama vastaus ilmoitukseesi saatavilla. Jos käytit alun perin puhelinta ilmoituksesi antamiseen, saat vastauksen myös puhelimen kautta. Jos taas käytit verkkosivua, saat vastauksen verkon kautta.

Kuullaksesi palautteen puhelimella paina 1 ja näppäile tapausnumero. Käyttäessäsi verkkosivua voit painaa näppäintä ”jos sinulla on jo tapausnumero” lukeaksesi viestin.

Kun olet kuullut puhelimessa vastauksen, voit heti antaa jatkoviestin. Jos tarvitset miettimisaikaa, voit sulkea puhelimen ja soittaa myöhemmin uudelleen. Toimi samalla tavalla käyttäessäsi verkkosivua. Voit lähettää jatkoviestin heti tai sitten sulkea yhteyden ja palata myöhemmin asiaan.

Takaisin ylös