Häirinnän ja syrjinnän vastaiset periaatteet

Epäasiallinen käytös ja häirintä työpaikalla

Kesko-konsernissa on nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle. Nollatoleranssi tarkoittaa, että työyhteisössämme ei suvaita minkäänlaista kiusaavaa ja epäasiallista käyttäytymistä. Sillä ei ole merkitystä, tapahtuuko keskolaiseen kohdistuva häirintä tai epäasiallinen käytös työntekijöiden kesken, työntekijän ja esihenkilön välillä tai yhteistyökumppanimme edustajan toimesta.

Häirintänä pidetään esimerkiksi toistuvaa uhkailua, pelott​elua, ilkeitä ja vihjailevia viestejä, väheksyviä ja pilkkaavia puheita, työyhteisöstä eristämistä ja seksuaalista häirintää. Joissakin tapauksissa, kuten seksuaalisessa häirinnässä, jo yksittäinen teko voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle. Seksuaalinen häirintä voi olla koskettelun lisäksi sanailua, viestittelyä, kuvien lähettämistä tai muita seksuaaliseksi tulkittavia tekoja. Keskossa puututaan kaikkeen seksuaaliseen häirintään, oli se rikoksena rangaistavaa tai ei.

Nollatoleranssi toteutuu, kun häirintää kokeva tai sellaista havaitseva ottaa asian viivytyksettä puheeksi. Häirintätapauksia varten on laadittu Keskon sisäinen ohjeistus ”Häirinnän ja epäasiallisen käytöksen vastainen toimintamalli”. Toimintamalli sisältää ohjeistuksia työntekijöille ja esihenkilöille havaitun epäasiallisen käytöksen puheeksi ottamiseen sekä tilanteiden selvittämiseen. Kesko-konsernissa häirinnästä voi aina ilmoittaa myös Keskon luottamukselliseen SpeakUp-ilmoituskanavaan.

Syrjinnänvastaiset periaatteet ja ilmoittajansuojelu

Kesko on sitoutunut suojelemaan työntekijöitään ja muita sidosryhmäläisiä, jotka ilmoittavat Keskolle epäillystä syrjinnästä, häirinnästä, väärinkäytöksestä tai muusta kielletystä toiminnasta, ja estämään kaikenlaiset vastatoimet ilmoituksiin liittyen. Kesko kieltää kaikki yritykset sanktioida tai asettaa mitenkään epäedulliseen asemaan tai häiritä henkilöitä, jotka ilmaisevat aikomuksensa ilmoittaa tai ovat jo ilmoittaneet epäilyistä väärinkäytöksistä. Keskon periaate suojella ilmoituksentekijöitä koskee kaikkia, jotka ilmaisevat epäilyksensä väärinkäytöksistä hyvässä uskossa, vaikka huoli myöhemmin osoittautuisi aiheettomaksi.

Mikäli työntekijät kokevat joutuneensa vastatoimien kohteeksi tai muuten havaitsevat vastatoimilta vaikuttavaa käytöstä, tulee tästä ilmoittaa välittömästi joko esihenkilölle, työsuojelulle, henkilöstöhallinnolle tai Keskon Compliance & Ethics -toiminnolle. Myös Keskon luottamuksellisen SpeakUp -järjestelmän kautta voi ilmoittaa epäilyksistään. Keskon syrjinnänvastaiset periaatteet suojelevat myös henkilöitä, jotka osallistuvat ilmoitusten tutkintaan, toimivat todistajina tai muuten avustavat tutkinnassa tai tekevät päätöksiä tai suosituksia tutkintoihin liittyen.

Vastatoimiin tai häirintään syyllistyminen voi johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin, kuten työsuhteen päättymiseen, vahingonkorvausvelvollisuuteen tai oikeudellisiin seuraamuksiin.

Takaisin ylös