Hyvä työntekijäkokemus

Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja luomme puitteet työyhteisölle, jossa on hyvä tehdä työtä. Kehitämme K-kulttuuria ja hyvää työpäiväkokemusta laadukkaalla johtamisella, tukemalla osaamista, urakehitystä ja hyvinvointia sekä varmistamalla viihtyisän, turvallisen työympäristön.

Hyvä työntekijäkokemus varmistaa laadun ja myös erinomaisen kokemuksen asiakkaillemme.  

Henkilöstön hyvinvointia ja työturvallisuutta ohjaavat kaikissa toimintamaissamme yhteiset periaatteet. Lähtökohtanamme on, että henkilöstö voi työskennellä K-ryhmässä turvallisessa työympäristössä, saa tehdä mielekästä työtä, osaamista on mahdollista kehittää jatkuvasti ja johtaminen on laadukasta. Useimmissa asiantuntijatehtävissä on mahdollista työskennellä hybridityömallin mukaisesti, jossa yhdistetään lähi- ja etätyötä.

K Well –toimintamalli vahvistaa jokaisen K-laisen mahdollisuutta vaikuttaa hyvinvointiinsa eri keinoin. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan erilaisin toimintamallein, hyvinvointiohjelmin ja -valmennuksin. Panostamme koko ajan työkyvyn johtamiseen ja esimiesten valmiuksiin. Olemme asettaneet selkeät tavoitteet hyvinvoinnille ja työturvallisuudelle sekä seuraamme suunnitelmallisesti niiden edistymistä.

Henkilöstön kuuntelu ja työntekijäkokemuksen jatkuva kehittäminen

K Voices -henkilöstökysely ja –pulssit ovat tapojamme kuunnella järjestelmällisesti henkilöstön kokemusta sekä mitata johtamisen laatua. Tulosten pohjalta kehitämme toimintatapojamme luodaksemme entistä paremman työntekijäkokemuksen.

K Voices -henkilöstökysely tehdään samanaikaisesti Kesko-konsernissa ja osassa K-kauppoja. Henkilöstökyselyssä kartoitetaan mm. henkilöstön sitoutumista, kokemusta johtamisesta, suorituksen mahdollistamista, hyvinvointia ja psykososiaalista kuormitusta. Tiimit laativat kyselyn tulosten pohjalta toimintasuunnitelman kehittämistoimenpiteiksi ja saavat tukea tarvittaessa tiimin toiminnan kehittämiseen. Henkilöstöpulsseilla seurataan edellisen kyselyn pojalta kehityskohteiksi nousseiden teemojen edistymistä. Henkilöstöpulssit tukevat arjessa tapahtuvaa tiimiläisten jatkuvaa kuuntelua ja lähijohtamista.

K-ryhmän hybridityömalli

K-ryhmän toimistotyössä on käytössä hybridityömalli: lähi- ja etätyötä tehdään joustavasti.

K-ryhmässä lähi- ja etätyön käytännöt sovitaan työtehtävien mukaan yksiköissä ja tiimeissä. Uskomme, että tiimit ja työntekijämme tietävät parhaiten, mikä malli tukee kulloisessakin tehtävässä onnistumista ja hyvinvointia optimaalisesti, niin että eri työskentelymuotojen parhaat puolet saadaan käyttöön.

Pääsääntöisesti K:laiset tekevät toimistotyötä osan viikosta, mutta malleja on erilaisia. Kokoaikainen tai lähes kokoaikainen etätyö, esimerkiksi toiselta paikkakunnalta, on mahdollista joissakin tehtävissä. Käytännöt sovitaan aina tiimi- ja yksikkötasolla.

Kohti tapaturmatonta työpaikkaa

Työsuojelun ja työturvallisuusjohtamisen kehittäminen on meille tärkeää ja vahvistamme sitä mm. yhtenäistämällä työturvallisuuden johtamisen toimintamalleja. Tavoitteenamme on tapaturmaton K-ryhmä, jota tukee Keskon jäsenyys Nolla tapaturma –foorumissa. Onnisen Suomen toiminnot sai ensimmäisten yritysten joukossa sertifioitua uuden ISO 45001 -standardin.

Oma työterveys ja kumppanimme tekevät ennakoivaa ja tavoitteellista työtä henkilöstömme terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi tiiviissä yhteistyössä liiketoimintojen kanssa. Työterveyshuolto on järjestetty Keskossa toimintamaiden paikallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti. Keskon työterveyshuolto Suomessa on kokonaisvaltaista ja sisältää sekä työkykyä tukevan että terveyttä edistävän toiminnan. Kesko tarjoaa Suomessa henkilöstölleen lakisääteistä velvoitetta laajemman sairaanhoidon. Keskolla on myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus henkilöstölleen.

 

Takaisin ylös