Hyvä työntekijäkokemus

Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja luomme puitteet työyhteisölle, jossa on hyvä tehdä työtä. Kehitämme K-kulttuuria ja hyvää työpäiväkokemusta laadukkaalla johtamisella, tukemalla osaamista, urakehitystä ja hyvinvointia sekä varmistamalla viihtyisän, turvallisen työympäristön.

Hyvä työntekijäkokemus varmistaa laadun ja myös erinomaisen kokemuksen asiakkaillemme.  

Henkilöstön hyvinvointia ja työturvallisuutta ohjaavat kaikissa toimintamaissamme yhteiset periaatteet. Lähtökohtanamme on, että henkilöstö voi työskennellä K-ryhmässä turvallisessa työympäristössä, saa tehdä mielekästä työtä, osaamista on mahdollista kehittää jatkuvasti ja johtaminen on laadukasta. Useimmissa asiantuntijatehtävissä on mahdollista työskennellä hybridityömallin mukaisesti, jossa yhdistetään lähi- ja etätyötä.

K Well –toimintamalli vahvistaa jokaisen K-laisen mahdollisuutta vaikuttaa hyvinvointiinsa eri keinoin. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan erilaisin toimintamallein, hyvinvointiohjelmin ja -valmennuksin. Panostamme koko ajan työkyvyn johtamiseen ja esimiesten valmiuksiin. Olemme asettaneet selkeät tavoitteet hyvinvoinnille ja työturvallisuudelle sekä seuraamme suunnitelmallisesti niiden edistymistä.

Henkilöstön kuuntelu ja työntekijäkokemuksen jatkuva kehittäminen

K Voices -henkilöstökysely ja –pulssit ovat tapojamme kuunnella järjestelmällisesti henkilöstön kokemusta sekä mitata johtamisen laatua. Tulosten pohjalta kehitämme toimintatapojamme luodaksemme entistä paremman työntekijäkokemuksen.

K Voices -henkilöstökysely tehdään samanaikaisesti Kesko-konsernissa ja osassa K-kauppoja. Henkilöstökyselyssä kartoitetaan mm. henkilöstön sitoutumista, kokemusta johtamisesta, suorituksen mahdollistamista, hyvinvointia ja psykososiaalista kuormitusta. Tiimit laativat kyselyn tulosten pohjalta toimintasuunnitelman kehittämistoimenpiteiksi ja saavat tukea tarvittaessa tiimin toiminnan kehittämiseen. Henkilöstöpulsseilla seurataan edellisen kyselyn pojalta kehityskohteiksi nousseiden teemojen edistymistä. Henkilöstöpulssit tukevat arjessa tapahtuvaa tiimiläisten jatkuvaa kuuntelua ja lähijohtamista.

K-ryhmän hybridityömalli

K-ryhmän toimistotyössä on käytössä hybridityömalli, jossa yhdistämme lähi- ja etätyötä. Olemme päivittäneet K-ryhmässä lähi- ja etätyön käytännöt siten, että niitä on yhtenäistetty tiimi- ja yksikkökohtaisten toimintatapojen sijaan. Halusimme vahvistaa yhteisöllisyyttä, työhyvinvointia ja tiivistä yhteistyötä lähityötä lisäämällä viikkotasolla.  

Kohti tapaturmatonta työpaikkaa

Työsuojelun ja työturvallisuusjohtamisen kehittäminen on meille tärkeää ja vahvistamme sitä mm. yhtenäistämällä työturvallisuuden johtamisen toimintamalleja. Tavoitteenamme on tapaturmaton K-ryhmä, jota tukee huolellinen perehdytys turvalliseen työskentelyyn ja sisäiset työturvallisuusauditoinnit toimipisteissämme. Onnisen Suomen toiminnoilla on ISO 45001-standardi ja muissa toiminnoissa noudatamme sitä soveltuvin osin. 

Oma työterveys ja kumppanimme tekevät ennakoivaa ja tavoitteellista työtä henkilöstömme terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi tiiviissä yhteistyössä liiketoimintojen kanssa. Työterveyshuolto on järjestetty Keskossa toimintamaiden paikallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti. Keskon työterveyshuolto Suomessa on kokonaisvaltaista ja sisältää sekä työkykyä tukevan että terveyttä edistävän toiminnan. Kesko tarjoaa Suomessa henkilöstölleen lakisääteistä velvoitetta laajemman sairaanhoidon. Keskolla on myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus henkilöstölleen.

 

Takaisin ylös