Työtyytyväisyys

K-ryhmässä mitataan henkilöstön tyytyväisyyttä säännöllisellä tutkimuksella. Vahvuuksiamme ovat työkaveria arvostava työyhteisö, avoin ja rohkaiseva työilmapiiri sekä asiakaslähtöisyys.

Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena on henkilöstön sitoutumisen kasvattaminen, terveyden edistäminen, eläkeiän nostaminen ja työnantajakuvan kehittäminen sekä näiden kautta parempi henkilöstön työn tuottavuus.

Henkilöstökysely

Henkilöstökysely on yksi keskeisimmistä sisäisten toimintatapojen ja esimiestyön laadun kehittämisen välineistä.

Henkilöstökysely tehdään samanaikaisesti Kesko-konsernissa ja osassa K-kauppoja. Henkilöstökyselyssä mitataan toimintaperiaatteidemme toteutumista, henkilöstön sitoutumista sekä esimiestyöhön liittyviä asioita.

Vuoden 2019 henkilöstökyselyn vastausprosentti oli 75%. Kesko-tason tulokissa eniten edellisen tutkimuksen tuloksissa oli kehittynyt yhteistyöteema. Hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä 83% vastaajista antoi myönteisen arvion. 

Mitä teemme työntekijäkokemuksen kehittämiseksi? 

Henkilöstön systemaattinen ja liiketoimintalähtöinen kehittäminen on kriittinen tekijä tulevaisuuden menestyksen kannalta. Osaamisen kehittämisen ydinalueita ovat myynti- ja palveluosaaminen, tavara-alakohtaiset kilpailuetuhankkeet, lähiesimiestyö ja johtaminen sekä sähköinen kauppa ja palvelut.

Kesko haluaa panostaa kaikkien työntekijöidensä kehittymiseen tarjoamalla koulutusta ja monipuolisia urapolkuja, sillä uudistumiseen tarvitaan osaavia tekijöitä. Laaja konserni tukee työntekijän mahdollisuuksia syventää osaamistaan ja vaihtaa tehtäviä yhtiöstä tai toimialasta toiseen. Vuonna 2019 sisäisiä siirtoja toisiin tehtäviin tehtiin Suomessa yli 2600 ja muissa toimintamaissa noin 2 100. 

Keskossa on määritetty yhteiset toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat yhteistä tekemistä ja välittävät ajattelutapaamme, jonka mukaan henkilöstö toimii. Periaatteiden tavoitteena on henkilöstön rohkaiseminen ratkaisujen kehittämiseen, yrityksen kaikkien osastojen välisen kommunikaation ja yhteistoiminnan helpottaminen, yrityksen identiteetin luominen sekä jatkuvuuden aikaansaaminen. Toimintaperiaatteemme ovat: Annan selkeän suunnan, laitan itseni peliin, luotan ihmisiin sekä toimin suoraan, avoimesti ja rehellisesti.

Koulutusta verkossa

Verkko-oppiminen on noussut entistä enemmän lähiopetuksen rinnalle ja sähköisen oppimisen edistämiseen ja kehittämiseen on keskitytty viime vuosien aikana entistä enemmän.

Henkilöstön vastuullisuuskoulutusta on lisätty viime vuosina. K-vastuullisuuskonseptin käyttöönoton yhteydessä laadittiin K-vastuullisuuskonseptista verkkokoulutus ruoka- ja rautakaupoille. Keskolaisilla on myös oma vastuullisuuden verkkokoulutus, jonka suorittamista seurataan.

Hyvinvoiva työyhteisö

Työhyvinvoinnin lähtökohtana on, että henkilöstö voi työskennellä turvallisessa työympäristössä, on motivoitunut työssään ja osaamista kehitetään jatkuvasti. Työntekijän hyvinvointi heijastuu myös asiakkaillemme. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan erilaisin työhyvinvointiohjelman toimenpitein. Kiinnitämme erityistä huomiota edelleen työkykyjohtamiseen.

Olemme laatineet myös periaatteet koko K-ryhmän OHS-toiminnalle (Occupational Health, Safety & Wellbeing). Panostamme erityisesti myös työsuojelu- ja työturvallisuusjohtamiseen kehittämällä sekä organisointia että yhtenäistämällä työturvallisuuden johtamista tukevia työvälineitä. Seuraamme kokonaisuutta systemaattisesti sovittujen tunnuslukujen avulla.

HR-toimintojen yksi keskeisistä strategiaa tukevista hankkeista on uudistaa K-ryhmän johtamiskulttuuri rohkeaksi ja innostavaksi. K-Way valmennusohjelmat on suunnattu niin uusille kuin kokeneillekin esimiehille ja kaikki esimiehet tullaan valmentamaan kahden-kolmen vuoden sisällä uuden mallin mukaisesti. Valmennusten avulla tavoitellaan laadukkaan johtamisen kautta kohonnutta työntekijä- ja asiakaskokemusta. Valitut valmennusteemat tukevat K-ryhmän keskeisiä johtamiskompetensseja, toimintaperiaatteita ja strategian mukaista tekemistä aktivoiden aloitteelliseen ja vastuuta ottavaan toiminta- ja johtamistapaan.

 

 

Takaisin ylös