Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Hyvä tulos haastavassa markkinassa

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI:                           

1-3/2024

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 759,5 milj. euroa (2 828,0 milj. euroa). Raportoitu liikevaihto laski 2,4 % ja vertailukelpoisesti liikevaihto laski 5,5 %.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 99,5 milj. euroa (125,9 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 97,2 milj. euroa (122,6 milj. euroa)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 112,6 milj. euroa (27,0 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,22 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,21 euroa).

 
KESKEISET TUNNUSLUVUT

  1-3/2024 1-3/2023 1-12/2023
Liikevaihto, milj. € 2 759,5 2 828,0 11 783,8
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. € 99,5 125,9 712,0
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,6 4,5 6,0
Liikevoitto, milj. € 97,2 122,6 695,4
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. € 77,1 108,0 630,4
Tulos ennen veroja, milj. € 74,9 104,7 613,5
Liiketoiminnan rahavirta, milj. € 112,6 27,0 1 049,5
Investoinnit, milj. € 329,0 231,8 678,9
       
Tulos/osake, €, laimentamaton ja laimennettu 0,15 0,21 1,25
Tulos/osake, vertailukelpoinen, €, laimentamaton 0,16 0,22 1,28
  1-3/2024 1-3/2023 1-12/2023
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %,  liukuva 12 kk 12,5 16,1 13,4
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %,  liukuva 12 kk 20,5 23,8 18,5

Tässä osavuosikatsauksessa liikevaihdon vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2024 ja 2023 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä raportoidusta liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS 2024 (täsmennetty)

Kesko-konsernin tulosohjeistus annetaan kuluvalta vuodelta 2024 ja sitä verrataan vuoteen 2023. Vuonna 2024 Keskon toimintaympäristön arvioidaan jatkuvan haastavana. Keskon liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2024 toimintaympäristön haasteista huolimatta. Yhtiö arvioi vuonna 2024 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 620–700 miljoonaa euroa. Aiemmin vertailukelpoisen liikevoiton arvioitiin olevan 620 – 720 miljoonaa euroa. Liikevoittoarvion täsmennys liittyy rakentamisen ennakoitua heikompaan suhdannenäkymään vuonna 2024.

Tulosohjeistus perustuu arvioon suhteellisen lyhytaikaisesta taantumasta Keskon toimintamaissa. Keskeisiä näkymiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat inflaation ja korkotason kehitys sekä geopoliittiset kriisit ja jännitteet.

Päivittäistavarakaupassa kuluttaja-asiakaskaupan ja foodservice-markkinan arvioidaan pysyvän vakaana kiristyneestä hintakilpailusta huolimatta ja inflaation arvioidaan hidastuvan vuonna 2024. Päivittäistavarakaupan kannattavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä myös vuonna 2024.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinan ennakoidaan edelleen laskevan vuonna 2024. Suhdanne vaikuttaa eniten uudisasuntorakentamiseen, mutta muussa talonrakentamisessa, korjausrakentamisessa sekä infrarakentamisessa laskun ennakoidaan olevan pienempää. Suhdanteen ennakoidaan kääntyvän paremmaksi vuonna 2025. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan kannattavuuden arvioidaan jäävän vuodesta 2023, mutta pysyvän edelleen kohtuullisen hyvällä tasolla vuonna 2024.

Autokaupassa uusien autojen myynnin ennakoidaan jäävän alle vuoden 2023 tason. Käytettyjen autojen ja palveluiden myynnin ennakoidaan kasvavan. Autokaupan kannattavuuden arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2024, mutta jäävän vuoden 2023 tasosta.

PÄÄJOHTAJA JORMA RAUHALA:

Vuoden 2024 ensimmäinen vuosineljännes oli odotusten mukainen, tulos oli hyvä suoritus haastavassa markkinassa. Liikevaihtomme oli 2 759,5 miljoonaa euroa ja se laski 2,4 % vuoden takaisesta, ja vertailukelpoisesti liikevaihto laski 5,5 %. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 99,5 miljoonaa euroa. Kulutehokkuus pysyi hyvällä tasolla ja liiketoiminnan rahavirta oli vahva 112,6 miljoona euroa. Toteutimme tammikuun lopussa Tanskan johtaviin rautakaupan toimijoihin kuuluvan Davidsen Koncernen A/S:n yritysoston. Yrityskaupan myötä Kesko laajensi liiketoimintaansa Tanskaan ja sai vakaan jalansijan maan rautakauppamarkkinoilla.

Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi ja liikevoitto oli hyvällä tasolla huolimatta panostuksista hintatasoon. Liikevaihto oli 1 515,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 82,5 miljoonaa euroa. K-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi 3,3 %. Ruoan verkkokaupan myynti kasvoi 19,9 %. Sen osuus K-ryhmän päivittäistavaramyynnistä oli noin 4,1 %. Foodservice-liiketoiminnan myynti kasvoi 0,7 % ylittäen markkinakasvun. Päivittäistavaroiden hintainflaatio on hidastunut selvästi ja oli 0,6 %. Päivittäistavarakaupassa kulutus on polarisoitunut: toisaalta hinnan merkitys on edelleen tärkeä, mutta myös laatu ja ostamisen helppous korostuvat kulutuskäyttäytymisessä. Asiakasvirrat ovat kasvaneet edelleen kampanjoinnin ansiosta.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevoitto laski odotetusti johtuen rakentamisen heikosta suhdanteesta kaikissa toimintamaissa. Liikevaihto oli 963,6 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 6,8 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena liikevaihto ja liikevoitto kehittyivät odotusten mukaisesti. Rakentamisen heikon suhdanteen lisäksi myyntiin vaikutti osaltaan pääsiäisestä johtuva toimituspäivien määrän lasku vertailukaudesta, jonka liikevoittovaikutus oli yli -3 milj. euroa. Erityisesti aurinkoenergiatuotteiden myynti ja tulos alittivat vuoden takaisesta energiakriisistä johtuneen poikkeuksellisen korkean vertailukauden tason. Norjassa vuosi sitten ostetun Elektroskandian integraatio on edennyt suunnitellusti ja se saadaan päätökseen kevään aikana. Ruotsissa K-Raudan konversio K-Byggiksi etenee suunnitellusti ja konversioprojekti on valmis vuoden loppuun mennessä. Tanskassa Davidsen tuli osaksi Keskoa 1.2.2024. Keskon tavoitteena on olla johtavien toimijoiden joukossa Suomen ja Norjan lisäksi myös Ruotsissa ja Tanskassa.

Autokaupassa liikevaihto ja tulos olivat ensimmäisellä neljänneksellä hyvällä tasolla. Liikevaihto oli 286,2 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 16,4 miljoonaa euroa. Uusien autojen tilauskanta kasvoi viime vuoden lopusta. Käytettyjen autojen myynti kasvoi ja markkinaosuus käytetyissä autoissa vahvistui edelleen. Myös palveluiden myynti kehittyi hyvin ja K-latauksen voimakas kasvu on jatkunut.

Keskon liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2024 toimintaympäristön haasteista huolimatta. Täsmennämme tulosohjeistuksemme ja arvioimme nyt vuonna 2024 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 620-700 miljoonaa euroa. Liikevoittoarvion täsmennys liittyy rakentamisen ennakoitua heikompaan suhdannenäkymään vuonna 2024.

LISÄTIETOJA, PUHELINKONFERENSSI JA WEBCAST

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puhelin 010 53 23540 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Englanninkielinen puhelinkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään 25.4.2024 klo 9.00 (Suomen aikaa). Puhelinkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internetsivuilla osoitteessa www.kesko.fi. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.30 osoitteessa www.kesko.fi.

Keskon vuoden 2024 tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus julkaistaan 23.7.2024. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internetsivuilta osoitteesta www.kesko.fi.
  

Kaikki aiheeseen liittyvät materiaalit ja linkit raporttikeskuksessa

Siirry raporttikeskukseen


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös