Eläkeläiset ahkerimpia ottamaan oman kassin mukaan ruokakauppaan – yllätyspiipahtaja ostaa muovikassin

K-ryhmän kyselytutkimuksen mukaan valtaosa pitää omaa kassia mukana ruokakaupassa, mutta kauppareissun yllättäessä ostokset kuljetetaan muovikassissa. Suomessa kulutettavien muovikassien määrää pyritään vähentämään muovikassisopimuksella, johon myös K-ryhmä on sitoutunut. Lapsiperheet ostavat eniten muovikasseja, kun taas eläkeläiset ovat ahkerimpia oman kassin käyttäjiä. Tärkeimmäksi syyksi ottaa oma kassi mukaan koettiin ympäristöystävällisyys. 

K-ryhmän kyselytutkimuksen* mukaan omaa kassia käytetään ahkerasti ruokaostoksilla. Kyselyyn vastanneista 83 % kertoi pitävänsä omaa kassia mukana ruokakaupassa aina tai yleensä. Eläkeläisistä näin vastasi jopa 93 %. 

Kangaskasseja ja muita kestokasseja löytyy kattavasti kotien kaapeista, sillä lähes kaikki vastaajat kertoivat omistavansa sellaisen. Oman kassin ottaminen mukaan kauppaan onkin yksi tapa vähentää henkilökohtaista muovikassien kulutusta, sillä K-ryhmän myyntidatan mukaan muovikassi on ylivoimaisesti suosituin kassivaihtoehto, kun ostoskassi ostetaan kaupan kassalta. 

Myyntidatan mukaan muovikasseja ostavat eniten lapsiperheet. Datan toisessa päässä korostuvat eläkeläiset, jotka ostavat suhteessa vähiten muovikasseja verrattuna muihin asiakasryhmiin. Myyntidatasta paljastuu myös, että alueellisesti vähiten muovikasseja käy kaupaksi Ahvenanmaalla, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, kun taas Kymenlaaksossa ja Pohjanmaalla niitä ostetaan eniten.

Muovikassi ostetaan, kun kauppareissu yllättää

Tärkein syy ottaa oma kassi mukaan ruokakauppaan jakautui vastaajien kesken. Iso osa koki oman kassin olevan ympäristöystävällinen (37 %), kun taas toiset näkivät tärkeimmäksi syyksi oman kassin käytännöllisyyden (31 %). Noin neljännes kertoi tärkeintä olevan rahan säästäminen, kun kassia ei tarvitse ostaa kaupasta ostosten yhteydessä.  

Moni tunnistaa tilanteen, jossa tajuaa vasta kassalla, että oma kassi on unohtunut kotiin tai vaikkapa autoon. Yleisin syy siihen, ettei omaa kassia ollut kaupassa mukana oli kuitenkin kauppareissun yllättävyys: näin totesi 57 % vastaajista. Ahkerasti omaa kassia mukana pitävistä eläkeläisistä näin vastasi jopa 73 %. Noin kolmasosa vastaajista kertoi unohtumisen olevan yleisin syy oman kassin puuttumiselle. 

Rullallinen jätekasseja on edullisempi valinta

Kolme suosituinta syytä muovikassin valitsemiseksi kassalta muiden kassivaihtoehtojen sijaan olivat muovikassin uudelleenkäyttämisen kätevyys, muovikassin edullisempi hinta kestokassiin verrattuna ja muovikassin ostaminen tottumuksesta. Avoimissa vastauksissa korostui, että muovikassi valitaan muiden vaihtoehtojen sijaan, koska sitä voi käyttää roskapussina. 

Sama korostui myös muovikassin uudelleenkäytöstä kysyttäessä: selvästi suosituin vastaus oli käyttää muovikassia uudestaan roskapussina. Avoimissa vastauksissa korostui kierrätyskäyttö, kuten pullojen vieminen pullonpalautukseen ja muovipakkausten kerääminen muovikassiin kierrätystä varten.

Pelkästään roskapussiksi kassalla myytävää muovikassia ei kuitenkaan kannata ostaa, sillä rullassa myytävät jätekassit ovat kappalehinnaltaan edullisempia. 

"Moni ei ehkä tule ajatelleeksi, että rullallinen jätekasseja on kukkarolle parempi valinta, kun vertaillaan kassalta myytävän muovikassin käyttöä roskapussina ja jätekäyttöön suunniteltujen kassien valintaa. Rullassa tuleva jätekassi on ohuempaa muovia ja niiden kappalehinta on vain noin kolmannes kassalla myytävän muovikassin hinnasta", Keskon osto- ja myyntijohtaja Sirpa Koppinen-Lindström vinkkaa.

Muovikassien käytön vähentämiseen löytyy tukea asiakkailta

K-ryhmä on sitoutunut Kaupan liiton ja Ympäristöministeriön solmimaan muovikassisopimukseen, jolla pyritään vähentämään Suomessa kulutettavien muovikassien määrää. 

Valtaosa kyselyn vastaajista suhtautui tavoitteeseen positiivisesti ja selvä enemmistö näki, että jokaisella on oma vastuunsa vähentää muovikassien kulutusta. Lähes puolet kyselyyn vastanneista kertoi pyrkivänsä vähentämään muovikassien käyttöä omassa arjessaan (48 %). Toisaalta iso osa totesi vähentäneensä niiden käyttöä jo tarpeeksi (43 %). 

Sopimuksen tavoite on, että vuoden 2025 loppuun mennessä Suomessa kulutettaisiin enintään 40 muovikassia henkeä kohti vuodessa.

”Olen iloinen, että monet asiakkaistamme ovat omalla panoksellaan mukana muovikassien käytön vähentämisessä, sillä tavoitteeseen voimme päästä vain yhdessä. Kannustan kaikkia käyttämään samaa kassia monta käyttökertaa, oli kyseessä sitten kestokassi tai muu vaihtoehto. Vaikka iso osa muovikasseista päätyy jo nyt jätehuollon piiriin, toivomme että asetettuun tavoitteeseen pääseminen vähentäisi muovikassien aiheuttamaa roskaantumista ja siitä johtuvia haittoja luonnolle”, Keskon päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtaja Timo Jäske toteaa.

*Kyselytutkimus K-Kylä-asiakasyhteisössä helmikuussa 2024. Kyselyyn vastasi 705 ihmistä. 

Keskeisiä tuloksia kyselystä

Alla on esitetty vastausvaihtoehdon valinneiden prosenttiosuus, ellei muuta mainita.

Kuinka usein sinulla on ruokakauppaan mennessäsi oma kassi tai muu vastaava mukana?
Aina 43 %
Yleensä 40 %
Joskus 14 %
Ei koskaan 3 %

Kun otat oman kassin mukaan ruokakauppaan, millaista kassia yleensä käytät? Valitse sopivin vaihtoehto.
Kestokassi 67 %
Oma reppu, laukku tai perässä vedettävä ostoskassi 22 %
En yleensä ota omaa kassia mukaan ruokakauppaan 3 %
Muu, mikä 8 %

Mikä on sinulle tärkein syy ottaa oma kassi mukaan ruokakauppaan? Valitse sopivin vaihtoehto.
Koen, että oma kassi on ympäristöystävällinen 37 %
Koen, että oma kassi on käytännöllinen 31 %
Säästän rahaa, koska en osta kassia kaupasta 26 %
En yleensä ota omaa kassia mukaan ruokakauppaan 2 %
Muu syy, mikä 4 %

Kun sinulla ei ole omaa kassia mukana ruokakaupassa, mistä se yleensä johtuu? Valitse sopivin vaihtoehto.
Kauppareissu yllättää, eikä se olekaan mukana 57 %
Se unohtuu 31 %
Sen mukaan ottaminen ei ole käytännöllistä 5 %
En näe omaa kassia tarpeellisena, kaupasta saa kasseja 2 %
Muu syy, mikä 5 %

Kun ostat kassin ruokakaupasta, minkä kassin valitset mieluiten? Valitse sopivin vaihtoehto.
Muovikassi 63 %
Muovinen kestokassi 13 %
Paperikassi 12 %
Kankainen kestokassi 5 %
En osta koskaan kassia kaupasta 5 %
Muu, mikä 2 %

Kun ostat muovikassin, miksi valitset sen muiden vaihtoehtojen sijaan? Valitse korkeintaan 3 tärkeintä.

Vastaukset eniten valituista vaihtoehdoista vähiten valittuihin.

1. Muovikassi on kätevä käyttää uudestaan 
2. Muovikassi on edullisempi kuin kestokassi 
3. Ostan muovikassin tottumuksesta 
4. Muovikassi on muita vaihtoehtoja käytännöllisempi 
5. En osta koskaan muovikassia 
6. Muu syy, mikä 

Kun ostat muovikassin, mitä teet sille ensimmäisen käytön jälkeen? Voit valita kaikki sopivat vaihtoehdot.

Vastaukset eniten valituista vaihtoehdoista vähiten valittuihin.

1. Käytän roskapussina 
2. Käytän uudelleen ostoskassina 
3. Kuljetan siinä muuta kuin ostoksia, esimerkiksi harrastusvälineitä 
4. Muu, mitä 
5. Käytän askarteluun 

Miten suhtaudut muovikassien käytön vähentämiseen omassa arjessasi?
Pyrin vähentämään muovikassien käyttöä 48 %
Olen jo vähentänyt muovikassien käyttöä tarpeeksi 43 %
En näe käytön vähentämistä tarpeelliseksi 6 %
En ole ajatellut asiaa 3 %


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös