Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Jatkoa Reilun kaupan menestystarinalle

Janne Sivonen | 21.08.2013

Reilu kauppa ry täyttää tänä vuonna 15 vuotta. Yhdistyksen perustamisen aikoihin moni piti uutta aloitetta lähinnä kiinnostavana yksityiskohtana valtavirran kaupankäynnin marginaalissa. Pieni on kasvanut kuitenkin suureksi: viime vuonna Reilun kaupan tuotteita myytiin Suomessa jo yli 150 miljoonalla eurolla vuodessa. 93 prosenttia suomalaisista tuntee Reilun kaupan.

Reilun kaupan vahva asema on yhteiskunnan eri sektorit laajasti kattavan yhteistyön tulos. Menestys ei olisi ollut mahdollista ilman kansalaisyhteiskunnan, yritysten, ammattiyhdistysliikkeen, kirkollisten piirien, päättäjien ja yksittäisten kuluttajien vahvaa tukea.  

Lukuisat ulkopuoliset tutkimukset ovat osoittaneet Reilun kaupan hyödyt kehitysmaiden viljelijöille, ja puolueettomat vertailut ovat osoittaneet sen kattavimmaksi ja kunnianhimoisimmaksi eettiseksi sertifioinniksi. Reilusta kaupasta hyötyy jo yli 1,2 miljoonaa pienviljelijää ja suurtilojen työntekijää perheineen ja yhteisöineen.


Työntekijä Guadalope Cunalata equadorilaisella Nevadon ruusutilalla, josta tuodaan muun muassa 50 cm:n Pirkka Reilun kaupan ruusuja. 

Käytännössä työn vaikutukset ulottuvat tätäkin laajemmalle, sillä Reilun kaupan menestyksellä on ollut merkittävä rooli vastuullisuuskysymysten laajemmassa esiintuomisessa. Olemme osoittaneet, että kunnianhimoinen eettinen kaupankäynti voi olla myös valtavirtaa ja kannattavaa liiketoimintaa. Siksi vastuullisuuden rima on noussut korkeammalle myös sellaisilla aloilla, joilla Reilu kauppa ei ole itse aktiivinen. Mitä suurempia hyötyjä Reilu kauppa kanavoi kehitysmaihin, sitä vahvempaa esimerkkiä se näyttää myös oman suoran vaikutuspiirinsä ulkopuolella.

Työmme on vielä kesken. Vaikka kasvu on ollut vuodesta toiseen nopeaa, suurin osa suomalaisten ruokapöytiin eri tuotteita kasvattavista kehitysmaiden tuottajista on edelleen Reilun kaupan ulkopuolella. Siksi Reilun kaupan on jatkettava kasvuaan myös 15-vuotisjuhliemme jälkeen.

Samalla Reilun kaupan tulee pysyä oman alansa kunnianhimoisimpana sertifiointina, eikä kasvua tule hakea viljelijöille kanavoituvia hyötyjä vesittämällä. Paras tapa kestävän kasvun varmistamiseksi on se, että viljelijät ja työntekijät ovat itse päättämässä tuotannolle ja kaupankäynnille asetettujen vaatimusten kehittämisestä. Tässäkin suhteessa tulevaisuus näyttää lupaavalta, sillä viljelijöille ja työntekijöille annettiin hiljattain puolet Reilun kaupan liikkeen äänivallasta.

Kirjoittaja Janne Sivonen on Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja.

Takaisin ylös