Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Tuija Kopra: Viherpesun suitsiminen antaa kuluttajalle aidon vaikuttamismahdollisuuden

Tuija Kopra | 12.10.2023

Tuotemainonnassa vilisee termejä, kuten ilmastoystävällinen ja vastuullisesti tuotettu. Lupauksia on paljon, mutta tekojen puntarointi jää helposti kuluttajan harteille. Aidosti kestävän tuotteen valitseminen ei aina ole helppoa.

Epämääräisten vastuullisuusväittämien aika saattaa kuitenkin pian olla ohi, sillä EU alkaa suitsia viherpesua. Tällä hetkellä käsittelyssä on kaksi erillistä Euroopan komission lainsäädäntöehdotusta ympäristöväittämistä (Green claims), jotka tulevat palvelemaan niin tavallisia kuluttajia kuin ympäristöä. Jo nyt kuluttajansuojalaissa linjataan, ettei tuotemarkkinointi saa olla harhaanjohtavaa. Se jättää kuluttajalle kuitenkin liikaa arvailtavaa.

Uusien linjausten tavoitteena on estää yrityksiä esittämästä harhaanjohtavia väitteitä tuotteidensa ja palveluidensa ympäristövaikutuksista. Kuluttajien tulee jatkossa siis saada tuotteista luotettavaa, vertailukelpoista ja todennettavissa olevaa ympäristötietoa. Ei siis riitä, että sanoo pakkauksen olevan hiilineutraali – se pitää pystyä myös todentamaan.

Direktiiviehdotukset sisältävät kriteerit myös sille, kuinka yritysten tulee todistaa väittämänsä riippumattomien osapuolien avulla. Vastuu on tällöin myös yritysten sopimuskumppaneilla. Siksi tuotteen arvoketju on tunnettava entistä paremmin. Kolmannen osapuolen sertifioinnit, kuten Reilu kauppa tarjoavat tähän avun. EU:n sertifiointimerkeiksi rekisteröityjä, valvottuja sertifiointeja käyttävä yritys saa myös vahvistusta merkinkäytölle – tulevat direktiivit koskevat myös sertifioivia yrityksiä.

Direktiiviehdotuksia käsitellään ja muokataan yhä, mutta tavoitteena on, että ne olisivat voimassa jäsenvaltioissa vuoden 2026 aikana. Kun väittämien ja merkintöjen luotettavuus varmistetaan, saamme kaikki oikeaa tietoa ostopäätösten tueksi. Tällöin voimme aidosti valita ostoskoriin ne tuotteet, joiden vastuullisuuskriteerit sopivat arvomaailmaamme. Ne yritykset, jotka vastaavat kuluttajien vaatimuksiin vastuullisuudesta, voittavat kilpailun.

Tuija Kopra, Asiakkuustyön päällikkö
Reilu kauppa ry

Takaisin ylös