Kesko ei valita markkinaoikeuden päätöksestä

Kesko kertoi helmikuussa, että markkinaoikeus hyväksyi 17.2.2020 Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esityksen kieltää Heinon Tukkua koskevan yrityskaupan. KKV:n kieltoesityksessä korostui markkinamäärittelyn merkitys. Sen mukaan Kespron ja Heinon Tukun kaltaiset yleistukkuliikkeet kilpailevat foodservice-markkinoilla vain toisia yleistukkuliikkeitä vastaan eikä muita toimijoita huomioida markkinoilla kilpailijoina. KKV:n mukaan Kespron markkinaosuus olisi yrityskaupan seurauksena noussut jopa 60 prosenttiin. Markkinaoikeus päätyi asiassa KKV:n kannalle.

Kesko näkee foodservice-markkinan toiminnan ja koon hyvin eri tavalla. Foodservice-markkinassa kilpailee suuri joukko erilaisia toimittajia. Foodservice-asiakkaita palvelevat yleis- ja erikoistukkujen lisäksi lukematon joukko muita tukkutoimijoita, tuotteiden valmistajia ja maahantuojia sekä päivittäistavarakauppa. Tällä tavalla määriteltynä Kespron markkinaosuus foodservice-markinoilla yrityskaupan jälkeen olisi ollut huomattavasti KKV:n arviota matalampi, jääden selvästi alle 40 prosenttiin.

Päätöksestä löytyi selkeitä valitusperusteita valittaa siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Markkinaoikeus hyväksyi KKV:n hyvin ankaran kannan markkinamäärittelyyn, joka ei vastaa Keskon näkemystä foodservice-markkinoiden toiminnasta. Markkinaoikeuden päätös on myös hyvin poikkeuksellinen, koska sillä yrityskauppa kiellettiin ensimmäistä kertaa kokonaan. Asiaa yhdessä Heinon Tukun kanssa harkittuaan Kesko on kuitenkin päättänyt olla valittamatta päätöksestä. Valitus ja sen pitkä käsittelyaika olisi entisestään pitkittänyt jo nyt pitkäksi venynyttä yrityskauppalupaprosessia. Tästä olisi aiheutunut merkittävää haittaa erityisesti Heinon Tukun liiketoiminnalle ja sen henkilökunnalle.

Lisätietoja:
Lasse Luukkainen, lakiasiainjohtaja, puh. 010 532 2818
K-ryhmän viestinnän päivystys (ma-pe 8-16), puh. 010 535 0200, viestinta@kesko.fi

Takaisin ylös