Keskon vuosiraportti 2023 on julkaistu

Kesko on tänään julkaissut vuoden 2023 vuosiraportin, jonka osiot ovat Keskon suunta, Kestävyysraportti, Taloudellinen katsaus, Hallinnointi ja Tietotilinpäätös. Raportti on julkaistu PDF-tiedostona suomeksi ja englanniksi.  

Taloudellinen katsaus julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätös on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on antanut yhtiölle ISAE 3000 -standardin (uudistettu) mukaisen riippumattoman tilintarkastajan kohtuullisen varmuuden antavan raportin Keskon ESEF-tilinpäätöksestä. ESEF-tilinpäätöksen sisältävä taloudellinen katsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla Keskon verkkosivuilla.

Keskon vuosiraportti 2023 on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla osoitteessa Vuosiraportit (kesko.fi). Vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus ovat osa vuosiraporttikokonaisuutta. Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat lisäksi tämän tiedotteen liitteenä erillisinä PDF-tiedostoina.

Raporteista ei ole saatavilla painettuja versioita.

Lisätietoja antaa sijoittajasuhdejohtaja, Hanna Jaakkola, puhelin 010 53 23540.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Liitteet:

Taloudellinen katsaus 2023 (ESEF) zip-file
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 (PDF)
Kesko Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti 2023 (PDF)
Keskon vuosiraportti 202
3 (PDF)


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös