Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Kesko Oyj on vastaanottanut 28. toukokuuta 2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta.

Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus ylitti viiden (5) prosentin rajan osakkeista ja kymmenen (10) prosentin rajan äänistä 28. toukokuuta 2019.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,51 % ja 10,72 % 0,00 5,51 % ja
10,72 %
osakk.100 019 752 ja äänet 385 652 815
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 0,00 0,00 0,00

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

  1. Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009007900 osakk. 3 981 271 ja äänet 39 812 710 osakk. 3,98 % ja äänet 10,32 %
FI0009000202 1 534 032 osakk. 1,53 % ja äänet 0,40 %
YHTEENSÄ 5 515 303 osakkeet 5,51 % ja äänet 10,72 %

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös