Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Sirpa Juutinen: Varmista ainakin nämä viisi asiaa vastuullisuudesta

Sirpa Juutinen | 02.09.2015

Mitkä ovat ne viisi asiaa, joista voi arvioida vastuullisuusasioiden tilan yrityksestä? Mistä asioista voimme päätellä, että homma on hallussa ja tuloksia odotettavissa?

1. Monenlaisten sidosryhmien kanssa ollaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa

Kaiken lähtökohta on ymmärtää eri sidosryhmien kautta tulevat odotukset ja paineet liiketoimintaa kohtaan. Muistan todennäköisesti aina erään yhdysvaltalaisen professorin luennon 2000-luvun alusta hänen todetessaan: ”You have to listen to your stakeholders, even aliens”. Sidosryhmät ovat sekä nykyhetken peili että heikkojen signaalien heijastaja.

2. Yritysvastuun isosta kokonaisuudesta on poimittu olennaiset osat

Yritysvastuu on terminä höttöinen ja hämärä ja vaatii konkretisoimista. Tämä tapahtuu olennaisuustarkastelun avulla. Olen käyttänyt nyrkkisääntönä, että olennaisten asioiden määrän pitäisi olla mieluummin lähempänä kymmentä kuin yli kahtakymmentä. Tarkoitus on ottaa kyseiset asiat vahvan ja tavoitteellisen johtamisen kohteeksi, eikä se onnistu kovin suurelle määrälle asioita samalla kertaa.

3. Vastuullisuuden merkitys ja vaikutusmekanismit liiketoiminta-arvon luojana on alkanut kirkastua

Tämä ajatteluharjoitus on syytä käydä olennaisuuden määrittelyn yhteydessä sen kirkastamiseksi, mikä merkitys vastuullisuudella on yrityksen arvonluonnissa. Osa asioista vaikuttaa siihen suoraan, osa jonkin toisen välityksellä, eivätkä ne suinkaan ole ainoita arvoon vaikuttavia tekijöitä. Mutta siellä mukana ne ovat, ja vaikutusmekanismit olisi hyvä tuntea.

4. Vastuullisuusasiat ovat aktiivisen johtamisen kohteena ja mukana johtamisjärjestelmässä

Tuloksia vastuullisuusasioissa saadaan samalla tavalla kuin muissakin asioissa: niitä on johdettava aktiivisesti, mikä tarkoittaa kirkasta tavoiteasetantaa, mittaamista ja seurantaa sekä palkitsemista, kun siihen on aihetta. Tavoitteita ei tule vain vastuullisuusjohtajalle, vaan kaikille, joiden vastuualueelle tavoitteen saavuttaminen ulottuu.

5. Tuloksista sekä raportoidaan että viestitään säännöllisesti

Vastuullisuuteen tärkeänä osana kuuluvaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä edistetään saavutettujen tulosten säännöllisen raportoinnin avulla. Se ei kuitenkaan yksin riitä vastuullisuudesta viestimiseksi. Eri sidosryhmät odottavat eri tietoja, ja ne tavoitetaan eri kanavissa. Unohtaa ei sovi myöskään sijoittajaviestintää maailmassa, jossa vastuullisuus on entistä enemmän tullut sijoituspolitiikan osaksi ESG-kriteereiden muodossa.

Yritys, joka on saanut nämä viisi pointtia kuntoon, on jo pitkällä vastuullisuudessa. Tarkkaile siis näitä.

Sirpa Juutinen, partner, yritysvastuupalvelut, PwC

Takaisin ylös