Kesko Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpanot

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 03.04.2017 KLO 16.20 1(1)

Kesko Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpanot

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus piti tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi KTM Jannica Fagerholmin, varapuheenjohtajaksi eMBA Mikael Aron ja jäseneksi KTM Matti Kyytsösen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin kauppaneuvos Esa Kiiskinen (pj), eMBA Mikael Aro (vpj) ja KTM Anu Nissinen.

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet, Toni Pokelaa lukuun ottamatta, ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Pokela toimii hallituksen puheenjohtajana yhtiön merkittävässä osakkeenomistajassa, K-kauppiasliitto ry:ssä. Kaikki hallituksen jäsenet, Esa Kiiskistä, Matti Naumasta ja Toni Pokelaa lukuun ottamatta ovat riippumattomia myös yhtiöstä. Kiiskisen, Naumasen ja Pokelan kunkin määräysvaltayhteisöllä on ketjusopimus Keskon kanssa.

Valiokuntien kokoonpanot täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset.

Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenten koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi ja valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoja antaa Company Secretary, johtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206. 


Kesko Oyj

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi

 

Takaisin ylös