Varsinainen yhtiökokous 2023

Kesko Oyj:n yhtiökokous pidettiin torstaina 30.3.2023 klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa.

Pörssitiedotteet

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

 
Pöytäkirja ja liitteet

Pöytäkirja

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskisen puhe

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kokouksen osallistumistilanne

Pääjohtaja Mikko Helanderin katsaus

Kesko Oyj:n vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Kesko Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti 2022

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

 
Äänestykset

Kokouksessa ei järjestetty äänestyksiä.


Video

Video: pääjohtaja Mikko Helanderin katsaus

 

---------

Ennen yhtiökokousta julkaistut tiedot

Tärkeitä päivämääriä

  • 2.2.2023 Yhtiökokouskutsun julkaisu
  • 2.2.2023 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa
  • Viimeistään viikolla 10 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti saatavilla
  • 20.3.2023 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
  • 24.3.2023 klo 16.00 Ilmoittautuminen päättyy. Ohjeet ja määräajat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille ovat yhtiökokouskutsussa.
  • 24.3.2023 klo 16.00 Määräaika osakkeenomistajien ennakkokysymysten toimittamiselle yhtiölle
  • 30.3.2023 klo 13.00 Yhtiökokous Messukeskuksessa
     

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen yhtiökokouksen alkaa 2.2.2023. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 24.3.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen on päättynyt.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

a) internetsivujen kautta
 
Ilmoittautumiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Oikeushenkilöiden  osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin oikeushenkilöiden on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli oikeushenkilö käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous@kesko.fi tai

c) puhelimitse numeroon 01053 23211 (maanantaista perjantaihin klo 9-16).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus/Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
 

Aineistot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Esityslista

Hallituksen ehdotukset

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Kesko Oyj:n vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Kesko Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti 2022

Tietosuojaseloste

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, mutta ympäristölle aiheutuvan kuorman vähentämiseksi ainoastaan esityslista on osallistujien saatavana paperisena versiona.
 

Saapuminen ja pysäköinti

Messukeskus on hyvien julkisten liikenneyhteyksien päässä. Pysäköinti Messukeskuksen pysäköintialueella on maksullista.
 

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous@kesko.fi tai postitse osoitteeseen Kesko Oyj/Konsernin lakiasiat, PL 1, 00016 Kesko ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.
 

Kyselyoikeus

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistaja, jolla on kokouskutsussa tarkoitetulla tavalla oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 24.3.2023 klo 16.00 asti myös sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous@kesko.fi. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa tai ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous. Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä pyydettäessä esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.
 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Yhtiökokouskutsussa on tarkemmat ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille.
 

Osakkeenomistajien ehdotukset

Määräaika osakkeenomistajien ehdotuksille on päättynyt. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Keskon varsinaisen yhtiökokouksen 2023 käsiteltäväksi tuli ilmoittaa Keskon hallitukselle viimeistään 10.1.2023.

Takaisin ylös