K-ryhmän asiakkaista 83 prosenttia haluaa itsehoitolääkkeet ruokakauppoihin

Suomessa itsehoito- ja reseptilääkkeiden myynti on nykyisin sallittu vain apteekissa. Ainoa poikkeus ovat nikotiinikorvaustuotteet. Kysyimme elokuussa K-ryhmän asiakkailta mielipiteitä itsehoitolääkkeiden myynnistä ruokakaupoissa.

K-ryhmän kyselyyn vastanneista 83 prosenttia vastasi tulevaisuudessa haluavansa ostaa reseptivapaita lääkkeitä apteekkien lisäksi ruokakaupoista.

Selvästi suurin osa suhtautuu positiivisesti – ei suuria maantieteellisiä eroja

Vain neljä prosenttia kyselyn vastaajista ei ehdottomasti haluaisi ostaa itsehoitolääkkeitä ruokakaupoista. Mielipiteissä ei ollut suuria eroja alueiden välillä.

KNyt092022_Itsehoitolääkkeet_graafi_v2.png

Helppous ja ajansäästö suurimmat motiivit

Kyselyn avoimissa vastauksissa helppous ja ajansäästö mainittiin useimmin syynä haluun ostaa itsehoitolääkkeitä ruokakaupoista. Myös parempi saatavuus ja saavutettavuus sekä pidemmät aukioloajat mainittiin syinä. Ruokakauppojen laajat aukiolot mahdollistaisivat lääkkeiden saatavuuden nykyistä paremmin kellonajasta riippumatta.

Itsehoitolääkkeet_avoimet_1_970.png

itsehoitolääkkeet_avoimet_kuva2_970.png

K-ryhmän esittämä ratkaisu

  • Lääkkeiden vähittäisjakelun malli tulisi uudistaa vastaamaan ihmisten ja yhteiskunnan muuttuneita tarpeita sallimalla itsehoitolääkkeiden myynti ruokakaupoissa.

  • Muutos palvelisi harvaanasutun Suomen ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien suomalaisten tarpeita.

  • Itsehoitolääkkeiden jakelu ruokakaupoissa varmistaisi, että itsehoitolääkkeet ovat suomalaisten saatavilla kellonajasta ja asuinpaikasta riippumatta.

 

K-ryhmän asiakasyhteisö K-Kylässä 8.-14.8.2022 toteutettuun kyselyyn vastasi 1032 täysi-ikäistä (18-74v.) suomalaista. Vastaajien jakaumat iän, sukupuolen ja asuinpaikan osalta vastaavat väestön jakaumaa hyvin, mutta aineistoa ei ole painotettu. K-Kylä on K-ryhmän kuluttaja-asiakkaista koostuva asiakasyhteisö, jossa on noin 10 000 jäsentä.

 


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös