Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Kriisi, joka opetti meidät näkemään – tuotantoketjujen työntekijöiden ja heidän perheidensä asema pandemian aikana puhuttaa

Ellen Schliebitz | 10.11.2020


Jokaisella tuotteella, joka päätyy kuluttajan kotiin, on oma tarinansa. Tarinaan saattaa kuulua työntekijä, joka haluaa rakentaa lapsilleen paremman tulevaisuuden, vaikka se tarkoittaisikin sitä, että hän näkee lapsiaan vain kerran vuodessa. Tai nuoria, jotka työpaikan perässä muuttavat ensi kertaa pois kotoaan. Tai perheitä, jotka tekevät työtä pelloilla tai kotonaan osana pitkää ketjua, jonka tuloksena syntyy tuotteita, joita käytämme päivittäin.

Tällaiset tuotantoketjut ovat luoneet lukemattomia työpaikkoja eri puolille Aasiaa, ja siinä missä työntekijät ovat riippuvaisia tuotantoketjuista ansaitakseen elantonsa, ovat yritykset yhtä lailla riippuvaisia työntekijöiden panoksesta.

COVID-19 käänsi kaiken päälaelleen. Kun tuotantoketjut pysähtyivät kuin seinään, työntekijät jäivät tyhjän päälle: ei tuloja, ei kouluja, ei lasten hoitopaikkoja, ei sosiaaliturvaa, ei tukea.

Pandemian puhjettua kansainvälinen lasten oikeuksia ajava CCR CSR -järjestö on ollut aktiivisesti yhteydessä työntekijöihin projektin kohdemaissa Aasiassa muodostaakseen kattavan kuvan siitä, kuinka pandemia on vaikuttanut työntekijöihin ja millaisin keinoin heitä voitaisiin auttaa.

Olemme kuulleet kertomuksia siitä, kuinka perheet niin Kiinassa kuin Bangladeshissakin ovat joutuneet tinkimään riittävästä ruoan saannista. Tiedämme, että perheet velkaantuvat kattaakseen pelkästään välttämättömimmät päivittäiset hankinnat. Näin tapahtuu esimerkiksi Indonesiassa, missä monet rottingin kerääjät ovat olleet täysin ilman toimeentuloa maaliskuusta lähtien. Vanhemmat ovat huolissaan lastensa koulunkäynnistä ja tulevaisuudesta. Esimerkiksi Myanmarissa perheillä ei läheskään aina ole datayhteyksiä tai älylaitteita, joiden avulla lapset voisivat osallistua etäopetukseen. Osa lapsista ei palaa enää kouluun voidakseen työskennellä ja ansaita elantoa perheelleen. Kaiken epävarmuuden keskellä aikuiset kärsivät lisääntyvistä ahdistus- ja masennusoireista.

Jos viimeisen yhdeksän kuukauden ajalta olisi nimettävä yksi myönteinen asia, se olisi se, että näemme asiat nyt selkeämmin. Viimeistään nyt ymmärrämme, että tuotantoketjujen osana toimivat työntekijät ovat äärimmäisen haavoittuvassa asemassa, eikä heillä ole turvaverkkoja. On tullut entistäkin selvemmäksi, että kynnys lasten koulunkäynnin lopettamiselle ja lapsityöhön siirtymiselle on hälyttävän matala – tarvitaan vain yksi kriisi, ja loppuelämä huonopalkkaisissa töissä on totisinta totta. Olemme toisaalta myös havainneet, että yritykset ovat valmiita tukemaan tuotantoketjuunsa osallistuvia työntekijöitä epävarmoista ajoista huolimatta.

CCR CSR toimii yhteistyössä eri alojen suuryritysten ja johtavien brändien kanssa parantaakseen perheellisten työntekijöiden sekä perheiden ja lasten asemaa osana tuotantoketjua. Koronaviruspandemian seurauksena järjestön toimintaohjelmaa päivitettiin. Sen tavoitteena on nyt luoda pysyviä ja erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvia toimintamalleja keskeisillä avainalueilla kuten lapsityövoiman käytön ehkäisyssä, nuorisotyössä, perheystävällisten työympäristöjen luomisessa ja siirtotyöläisten vanhemmuuden tukemisessa.

Hyvänä esimerkkinä tästä ovat 53 Kiinassa ja Turkissa sijaitsevaa tehdasta, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä CCR CSR -järjestön kanssa perheystävällisten työympäristöjen kehittämisprojektissa. Kehittämistyön osa-alueita ovat muun muassa nuorisotyö, siirtotyöläisten vanhemmuuden tukeminen ja vastuullinen rekrytointi.

Jotkut yhteistyöhön osallistuvista tehtaista perustivat kesän 2020 aikana toimitiloihinsa päiväkoteja. Tehtaan tarjotessa työntekijöidensä lapsille turvallisen leikkiympäristön työntekijöiden ei ole tarvinnut lastensa vuoksi irtisanoutua tai ottaa ylimääräisiä vapaita, vaan he ovat voineet turvallisin mielin keskittyä työhönsä. 

CCR CSR -järjestö tarjoaa myös koulutusta, jolla tuetaan työntekijöiden vanhemmuutta ja parannetaan työläisten työturvallisuutta sekä heidän valmiuksiaan suojella perheitään koronaviruspandemian aikana.  Monilla ohjelmaan osallistuvista tehtaista on tämän vuoksi positiivinen maine paikallisyhteisönsä keskuudessa, ja ne ovat siksi haluttuja työpaikkoja. Tehtaiden maine perheystävällisinä työnantajina on tuonut niille myös kaupallista nostetta, ja ne ovat suosittuja yhteistyökumppaneita tilaajien keskuudessa.

Siirtyessämme kohti vuotta 2021 – jonka YK on julistanut lapsityön poistamisen kansainväliseksi teemavuodeksi – meillä kaikilla on nyt tilaisuus tehdä aidosti työtä lapsityön ehkäisemiseksi. Yrityksellä, joka on valmis ottamaan haasteen vastaan, on aina takanaan järjestömme täysi tuki.

Ellen Schliebitz

Director of Communications, CCR CSR 

CCR CSR -järjestön toiminnasta ja yritysyhteistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi voi lukea lisää osoitteesta www.ccrcsr.com. Lue viimeisimmät uutiset ja päivitykset Twitterissä, Linkedinissä ja Facebookissa.

Kesko on lastenoikeuksia ajavan the Center of Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR CSR) -organisaation jäsen. Vuonna 2019 Kesko avasi siirtotyöntekijöiden lapsille kesäpäiväkodin työmaavalaisintehtaan yhteyteen Kiinassa yhteistyössä CCR CSR:n kanssa. Kyseessä oli CCR CSR -järjestön ChildFriendly Space (CFS) -hanke, jonka avulla mahdollistettiin tehtaan siirtotyöläisten lasten muuttaminen lähelle työssäkäyviä vanhempiaan tarjoamalla lapsille hoitopaikka tehtaan lähellä. 

Takaisin ylös