Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Anna Salminen: Kaupan ikärajavalvonta pitää

Anna Salminen | 12.06.2017

Alkoholin myyminen on herättänyt vilkasta keskustelua kevään aikana. Myös kaupan ikärajavalvonta ja sen onnistuminen on ollut aktiivisesti esillä. Ja hyvä niin, sillä kaupan ikärajavalvonta pitää jämäkästi. Nuoret saavat nimittäin alkoholia pääasiassa täysi-ikäisen ostamana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Nuorten päihteiden käyttö Suomessa 1995–2015 -tutkimuksen mukaan 37 % nuorista raportoi saaneensa edellisellä alkoholinkäyttökerrallaan juomansa kavereiltaan ja sisaruksiltaan. Myös omat vanhemmat ja vieraat aikuiset ostavat edelleen nuorille alkoholia. Lähes 60 % kerroista, jolloin nuori juo alkoholia, juomat on saatu sisaruksilta, kavereilta, vanhemmilta tai tuntemattomilta täysi-ikäisiltä. Vain 1 % ostaa juomansa itse kaupasta. Yhä harvempi alaikäinen edes yrittää ostaa itse alkoholia kaupasta. Tästä kiitos kaupan kassahenkilökunnalle ja asiakasviestinnälle, joiden ansioista nuoret tietävät ikärajavalvonnan pelisäännöistä entistä enemmän.

Kauppa panostaa tehokkaaseen ikärajavalvontaan paljon. Omavalvontaa kehitetään jatkuvasti. Henkilökunnan koulutuksen avuksi on rakennettu ikärajapassi, jonka on suorittanut yli 120 000 kassatyöntekijää. Myös alkoholin ja tupakkatuotteiden viiteikärajaa korotettiin 23 vuodesta 30 vuoteen vuonna 2013. Viiteikärajan nostolla haluttiin madaltaa henkilökunnan kynnystä tarkistaa asiakkaan ikä. Mitä enemmän täysi-ikäisiltäkin asiakkailta kysytään paperit, sitä vähemmän alkoholia päätyy alaikäisille itse ostettuna. Uudistus oli onnistunut. Lähes 70 % suomalaisista katsoo, että kauppa on onnistunut ikärajavalvonnassa hyvin (Suomi Syö 2016). Myös kaupan kassatyöntekijät pitävät korkeaa viiteikää hyvänä työkaluna.

Mutta mitä kauppa tekee osaltaan alaikäisille välittämisen estämiseksi? Kassahenkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti välitysyrityksiin puuttumisesta. Lisäksi kauppa kampanjoi parhaillaan. Ole koutsi, älä pelikaveri -kampanja starttasi maaliskuussa lähes kaikissa ruokakaupoissa ja kioskeissa ympäri Suomen. Valmentaja Jukka Jalonen koutsaa täysi-ikäisiä sanomaan EI alkoholin välitykselle. Kampanja herättelee nuoria ja vanhempiakin aikuisia huomaamaan, että alkoholi vaarantaa nuoren ihmisen terveyden ja turvallisuuden, ja että alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos. Kampanjan materiaaleihin voi käydä tutustumassa osoitteessa www.olekoutsi.fi.

Kauppa on sitoutunut ikärajavalvontaan ja sen tehostamiseen vahvasti. On ollut hienoa nähdä, että henkilökunta sekä asiakkaat suhtautuvat siihen myös positiivisesti.

Anna Salminen
elintarvikeasiantuntija
Päivittäistavarakauppa ry

Takaisin ylös