Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Kuluttajan on voitava luottaa ruoan alkuperämerkintöihin

Kari Luoto | 19.03.2013

Yksi alkuvuoden iso puheenaihe ovat olleet ruoan alkuperämerkinnät. On tärkeää, että kuluttaja voi luottaa tuotteesta annettuihin tietoihin. Suomalaiset päivittäistavarakaupat tekevät jatkuvasti töitä edistääkseen avoimuutta pitkässäkin ruokaketjussa. Myös kuluttaja voi vaikuttaa.

Kauppa haluaa välittää kuluttajille oikeita tietoja elintarvikkeiden tavarantoimittajilta ja valmistavalta teollisuudelta. Mitä enemmän tietoja tuotteista voidaan välittää, sen parempi. Ilmoittamatonta hevosenlihaa koskevassa tapauksessa on kyse huijauksesta, jota poliisi tutkii. Päivittäistavarakaupalle on erittäin tärkeää, että asia selvitetään ja ettei vastaavaa enää pääse tapahtumaan.

Päivittäistavarakauppa pyrkii varmistumaan tuotteiden turvallisuudesta ja tietojen paikkansapitävyydestä mahdollisimman hyvin. Huomioon otetaan mm. lainsäädäntö, tuotteelle tehtävät testaukset ja jäljitettävyys. Kauppa tekee vuosittain tuhansia laadunvarmistustestejä ja tekee tiivistä yhteistyötä tullin kanssa. Näin suurin osa epäilyttävistä tuotteista ei koskaan päädy kaupan hyllylle. Jos kuitenkin saadaan tieto markkinoilla olevasta tuotteesta, joka ei ole turvallinen tai joka johtaa kuluttajaa harhaan, tehdään takaisinveto.

Kuluttaja voi vaikuttaa valinnoillaan

Laatujärjestelmät eli tuotteiden sertifiointi helpottaa tuotteiden vaatimuksenmukaisuudesta varmistumista. Vapaaehtoiset merkintäjärjestelmät kuten Ruokaa omasta maasta -merkki ja EU:n nimisuojajärjestelmät takaavat, että tuotteen alkuperä tunnetaan. Suojattu alkuperänimitys on esimerkiksi Lapin Puikula -perunalla. Kuluttaja voi valita muistakin nimisuojatuista tuotteista.

Palvelutiskeistä myytävistä tuotteista kaupan henkilökunta pystyy tarvittaessa selvittämään tuotteiden kuten salaattien ja valmisruokien raaka-aineiden alkuperän. Palvelutiskissä myytävän kalan ja naudanlihan alkuperätieto on aina näkyvillä, naudanlihan osalta jo lakisääteisesti. Myös muista tuotteista tiedot löytyvät valmiiksi hintaetiketistä tai myymälän infotaulusta, jos ne vain niihin mahtuvat.

Kaupalla ja kuluttajalla on siis varmuus tietystä laadun perustasosta sekä tietojen luotettavuudesta niin kotimaisten kuin tuontituotteidenkin osalta. Vaikka menettelytapa ei voi taata täydellistä suojaa esimerkiksi ilmoittamattoman hevosenlihan kaltaisia tuotehuijauksia tai muuta rikollista toimintaa vastaan, se varmistaa nopean reagoinnin näissä ongelmatilanteissa. Tämän on myös yritysten ja viranomaisten ripeä toiminta hevosenlihakohussa osoittanut.

Kirjoittaja Kari Luoto on Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja.

Takaisin ylös