Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Tomi Alakoski: Ysit töihin yhteistyöllä

Tomi Alakoski | 25.02.2022

Koronapandemia jatkuu jo kolmatta vuotta, millä on väistämättä ollut negatiivinen vaikutus myös nuorten kesätöiden tarjontaan. EK:n kesätyökyselyn perusteella valoa on kuitenkin nähtävissä. Tulevana kesänä EK:n jäsenyritykset tavoittelevat kesätyö- ja harjoittelupaikkaa 120 000 nuorelle. Sama trendi näkyy myös Suomen suurimman työnhakukoneen Duunitorin datassa: tammikuussa 2022 sivustolla julkaistiin 54 prosenttia enemmän kesätyöilmoituksia kuin vuosi sitten. Harmillista on toki se, että kesätöitä on tarjolla alle 18-vuotiaille heikommin kuin 18 vuotta täyttäneille.

Viime vuosien kesätöiden vähäinen tarjonta on saattanut aiheuttaa sen, että nuorille on muodostunut kuva, että kesätöitä on mahdoton saada. Erityisesti tämä koskee alle 18-vuotiaita nuoria, joilla ei ole aiempaa kesätyökokemusta. Tämän vuoksi onkin erityisen tärkeää, että nuoria kannustetaan ja koulutetaan kesätöiden hakuun liittyen.

Kaupan ala työllistää tuhansia nuoria tänäkin kesänä

4H-järjestö onkin kehittänyt Ysit töihin -toimintamallin, jossa kiinnitetään huomio erityisesti peruskoulun päättävien nuorten kesätyöllistämiseen. Ennen kesätyönhaun aloittamista yhdeksäsluokkalainen osallistuu Ajokortti työelämään -koulutukseen, jossa nuoret kuulevat työnhaun ja työelämän pelisäännöistä: miten tehdään hyvä työhakemus, miten toimitaan työhaastattelutilanteissa, mitä työsopimukseen kirjataan ja mitkä ovat työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. K-ryhmä ja 4H ovat toteuttaneet koulutuksia yhteistyössä.

Paikalliset K-kauppiaat osallistuvat vuosittain satoihin Ysit töihin -toiminnan nuorten työelämäkoulutuksiin. Onkin ilahduttavaa, että kauppiaat tarjoavat tulevanakin kesänä myös runsaasti työpaikkoja alle 18-vuotiaille nuorille ympäri Suomen.

Kesätyö on nuorelle tärkeä kiinnittymiskohta yhteiskuntaan

4H:n Ysit töihin -toimintaa toteutetaan jo lähes 100 kunnan alueella. Toiminnan tavoitteena on, että jokainen yhdeksäsluokan päättävä nuori saisi kesätöitä. 4H ja K-ryhmä ovat tehneet yhteistyötä tämän unelman saavuttamiseksi.

Ysit töihin -toimintamallista onkin saatu rohkaisevia tuloksia. Toiminnassa mukana olleista 10 000 nuoresta 59 % työllistyi kesällä 2021 – työllistyneiden nuorten määrä nousi 15 % edellisvuodesta.

Kesätyö on nuorelle tärkeä kiinnittymiskohta yhteiskuntaan. Se myös luo positiivista tulevaisuususkoa, jolla on pitkäkantoiset positiiviset vaikutukset elämässä. Nuori saa vahvistusta itsetunnolleen: minä pystyn, minä osaan.

Jokaisen organisaation onkin tärkeää pohtia, olisiko heillä mahdollisuus tehdä merkittävä tulevaisuusteko ja työllistää nuori kesäksi. Kasvaakseen yhteiskuntamme jäseneksi, nuori tarvitsee työkokemusta muun muassa kesätyön kautta. Erityisen tärkeää tämä on nuorelle, joka etsii ensimmäistä kesätyötään. Tässä K-ryhmä on osoittanut erinomaista esimerkkiä vastuullisena, nuoria työllistävänä yrityksenä.

Tomi Alakoski
toimitusjohtaja, Suomen 4H-liitto

 

Takaisin ylös