Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Katri Salovaara: Luonnon monimuotoisuuden eteen tehdään töitä maitotilalla

15.07.2021

Maitotilallisena tuntuu erityisen merkityksellistä, että voimme omalla työllämme vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen ihan konkreettisesti. Koen, että olemme osaltamme taistelemassa globaalia lajikatoa ja kuudetta sukupuuttoaaltoa vastaan, vaikka pinta-alamme ovatkin pieniä verrattuna lajikadon vauhtiin.

Pidän mieheni kanssa 34 lehmän maitotilaa Hämeessä. Olemme panostaneet viime vuosina paljon laidunnukseen ja se näkyy paitsi eläinten hyvinvoinnissa myös ympäristön monimuotoisuudessa. Meillä tehtiin lajikartoitus viime kesänä ja erityisesti laitumien yhteydessä oleva koivuhaka oli arvokasta perinnebiotoopiksi luokiteltavaa aluetta. Ilman lehmiä meillä ei olisi mahdollisuutta ylläpitää sen ja muiden alueiden monimuotoisuutta, vaan ne pusikoituisivat ja menettäisivät monimuotoisen lajistonsa.

Meillä on ajatus, että luonto pärjää ilman meitä, mutta me emme pärjää ilman luontoa. Siksi työtapamme täytyy olla kestävä. Kaikki lähtee maaperästä, sen pitää voida hyvin. Maaperän elämä on valtavan monipuolinen ja iso kokonaisuus, jonka vaaliminen on maanviljelyssä kaikkein tärkeintä. Kun maaperä voi hyvin, kaikilla on mukavampaa. Vaikutukset ulottuvat aina lähiympäristön linnuista lehmiemme kautta meidän ihmisten vuotuiseen työmäärään.

Lehmät ovat meillä koko laidunkauden ajan kiertolaidunnuksessa. Se tarkoittaa sitä, että jokaiselta lypsyltä lähdetään syömään uutta laidunaluetta. Näin muut laitumen osat saavat levätä, lehmät saavat parasta mahdollista ruokaa, ja lehmänlantakin jakautuu nurmelle tasaisesti. Myös hiilensidonta ilmasta maaperään on tällä tavalla tehokasta.

Rotaatiolaidunnuksessa aitoja pitää siirtää päivittäin.

Kiertolaidunnus takaa lehmille laadukkaan ruoan koko laidunkauden ajalle ja edistää siten osaltaan eläintemme hyvinvointia. Se on meille myös tärkeä arvo ja navetan jokaisen lehmän eteen olemme valmiit paiskimaan hartiavoimin töitä vaikka keskellä yötä. Talvisin lehmämme ulkoilevat säännöllisesti, ja niiden hyvinvoinnista huolehtii myös oma terveydenhuoltoeläinlääkäri.

Kun katson kesäillassa laitumella laiduntavia lehmiämme pääskyjen suihkiessa nurmen yllä, voin ihan reilusti sanoa, että meiltä lähtee kuluttajille sellaista maitoa, josta voimme olla ylpeitä.

Seuraa Pelto-Mattilan tilan elämää Instagramissa osoitteessa @peltomattilantila.

Katri Salovaara
Pelto-Mattilan tila

Takaisin ylös