Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Suvi Halttula, Plan: Tehdään näkymättömät tytöt näkyviksi

Suvi Halttula | 20.11.2017

Marraskuun 20. päivänä juhlitaan kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää.  Päivän tarkoituksena on muistuttaa lasten asemasta ja lasten hyvinvoinnin tärkeydestä kaikkialla maailmassa. Me lastenoikeusjärjestö Planissa haluamme nostaa keskiöön erityisesti tytöt.

Vaikka kaikilla lapsilla maailmassa, asuinpaikkaan, ikään, ihonväriin, etnisyyteen tai sukupuoleen katsomatta, on oltava yhtäläiset mahdollisuudet hyvään ja turvalliseen elämään ja tulevaisuuteen, on tytöillä kuitenkin sukupuolensa takia poikia heikommat lähtökohdat toteuttaa oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan. Tytöt kärsivät poikia useammin aliravitsemuksesta, koulun jäämisestä kesken, väkivallasta, lapsiavioliitoista tai lapsikaupasta. Siirtolais- ja pakolaisvirroissa tytöt ovat kaikista haavoittuvimmassa asemassa, erityisesti joutuessaan eroon vanhemmistaan tai muista perheenjäsenistään. Yksi syy tähän on tyttöjen näkymättömyys; se, että heitä ei huomioida omana erityisenä ihmisryhmänään.

Tytöt ovat valitettavan usein näkymättömiä myös kansainvälisissä tilastoissa. Jotta tyttöjen asemaa voidaan aidosti ja kestävästi parantaa, tulee heidän erityislaatuinen tilanteensa ymmärtää myös tilastojen valossa. Olemme yhdessä kahdeksan muun toimijan kanssa perustaneet Equal Measures 2030 -hankkeen,  jonka tavoitteena on saada kaikki maailman naiset ja tytöt näkyviksi, myös tilastoissa. Hanke yhdistää kerätyn tiedon ja kokemuksen vaikuttamistyön ja toiminnan työkaluksi, jotta kestävän kehityksen tavoite numero 5 (sukupuolten välinen tasa-arvo) pystytään toteuttamaan vuoteen 2030 mennessä.

Teemme Keskon kanssa yhteistyötä Thaimaassa, ja tämä yhteistyö on ollut meille suuri ilo. Yhteistyö on osa laajempaa ohjelmakokonaisuutta, jossa olemme parantaneet kambodzhalaisten siirtolaisten ja heidän perheidensä asemaa, sosiaalista turvaverkkoa ja koulutukseen pääsyä. Olemme myös vahvistaneet kalateollisuuden toimittajien vastuullisuutta ja ihmisoikeuksien tuntemusta. Myös tässä hankkeessa olemme huomioineet erityisesti tytöt ja nuoret naiset varmistaaksemme, että he eivät jää näkymättömiksi. Yhteistyö on hyvä esimerkki siitä, kuinka yritykset voivat omassa toiminnassaan ja vastuullisuustyössään ottaa tarvittavat lisäaskeleet, jotta myös haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset voidaan huomioida liiketoimintoja suunniteltaessa sekä arvioitaessa.

Hyvää kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää!

Suvi Halttula, Senior Corporate Partnership Manager Plan International Finland

Takaisin ylös