Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Susanna Huittinen: Vastuullisuus on myös halua vaikuttaa – K Traineen ajatuksia yritysvastuusta

Susanna Huittinen | 02.10.2017

Arjessa vastuullisuus on pieniä tekoja, kuten pyöräilykypärän käyttö, palovaroittimen toiminnan varmistaminen tai kotimaisten sesonkijuuresten ostaminen. Yrityksen näkökulmasta vastuullisuus on mielestäni kuitenkin paljon enemmän kuin vain varoitustarroja ja huomioliivejä. Yritykselle vastuullisuus on ennen kaikkea vahva arvovalinta – valinta toimia aktiivisena osana yhteiskuntaa. Tämä arvovalinta sisältää päätöksen olla mukana rakentamassa hyvinvointia kaikilla niillä sektoreilla, joihin yrityksen toiminta vaikuttaa.

K-ryhmän kaltaisessa yrityksessä vastuullisuus on sitä, että asiakas asetetaan toiminnan keskiöön. Asiakkaalle tarjotaan laaja valikoima turvallisia ja laadukkaita palveluita sekä tuotteita, jotka on valmistettu vastuullisesti.

Koska yritys ei voi koskaan myöskään toimia yhteiskunnasta irrallaan, tarkoittaa vastuullisuus myös K-ryhmässä yhteiskunnallisiin epäkohtiin kantaa ottamista ja yhteiskunnallisessa keskustelussa mukana olemista. Esimerkiksi rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialalla tämä tarkoittaa osallistumista aktiivisesti työhön rakentamisen tuottavuuden parantamiseksi, keskittymistä tuoteturvallisuuteen, jotta asuminen olisi turvallista tulevaisuudessakin ja WWF:n kanssa yhteistyössä toteutettuun K-Kalapolut-hankkeeseen osallistumista. Heillä, joilla on mahdollisuus, tulisi olla myös halua vaikuttaa.

Edelläkävijän rohkea esimerkki kannustaa muita ja tarjoaa samalla edelläkävijälle parhaat mahdolliset puitteet luoda uusia vastuullisia liiketoimintamalleja. Yrityksessä, jossa vastuullisuuskäytänteet ovat strategian ytimessä, uudet liiketoimintamallit nähdään mahdollisuutena parantaa asiakaskokemusta sekä rakentaa luottamusta yrityksen ja asiakkaiden välille. Ilman yrityksen strategian sitouttamista vastuullisuuskäytäntöihin jää yrityksen vastuullisuustoiminta pinnalliseksi. Tällöin vastuullisuuskäytänteet koetaan kuluksi sen sijaan, että tuottaisivat lisäarvoa yritykselle itselleen, saati asiakkaalle. Parhaimmillaan strategiaan sidotut vastuullisuuskäytänteet johtavat innovatiivisiin liiketoimintamalleihin ja onnellisiin asiakkaisiin, jotka tulevat ostoksille toistekin.

Yritys puolestaan muodostuu työntekijöistä ja jokainen työntekijä on työnantajansa lähettiläs. Sillä, mitä sinä ja minä teemme arjessa on siis merkitystä. Kun yritys, jossa työskentelemme, on tehnyt arvovalinnan ja sitoutunut strategiassaan vastuullisuuteen, on meidän helppoa olla tekijöitä, toimijoita, ideoijia ja toteuttajia, sillä arjessa vastuullisuus on lopulta kuitenkin niitä toimiston sammutettuja valoja, iloisia tervehdyksiä, tehdasauditointeja, tuoteturvallisuuden varmistamista, kasvislounaita, pyöräiltyjä työmatkoja ja monia muita pieniä ihmisen kokoisia tekoja. 

Susanna Huittinen
K Trainee, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Takaisin ylös