Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Helena Dahlbo, SYKE: Muovit puhuttavat – kierrätyksen tehostaminen yksi keino ongelmien vähentämiseen

Helena Dahlbo | 02.01.2018

Muovipyörteet valtamerissä, rantojen roskat, mikromuovipartikkelit fleece-vaatteiden pesusta – aiheita, joihin jokainen meistä on viime aikoina törmännyt. Muovia pidetään ongelmia aiheuttavana pahiksena, materiaalina josta pitäisi päästä eroon. Mutta onko vika kuitenkaan materiaalissa? Mitä voimme tehdä? Ratkaisuiksi esitetään muovin käytön vähentämistä, muovin korvaamista muilla materiaaleilla sekä muovin kierrätyksen lisäämistä. 

Muovi on yhteiskunnassamme laajassa käytössä, ja siihen on syynsä. Muovi on monimuotoista, kevyttä, siitä saadaan tarvittaessa venyvää tai jäykkää, tiivistä tai hengittävää. Pakkaukset ovat muovin suurin käyttökohde ja siten myös suurin muovijätevirta. Pakkauskäyttöön on kehitetty sekä bioperäisiä että biohajoavia materiaaleja, joilla muovia halutaan korvata, mm. roskaantumisen vähentämiseksi. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä riittävästi näiden kokonaisvaikutuksista ympäristölle. Biohajoavuus testataan olosuhteissa, joita ei luonnosta juuri löydy, joten roskaantumisen torjujaksi ei näistä materiaaleista välttämättä ole.

Muovin aiheuttamat ongelmat johtuvat pitkälti siitä, että me ihmiset emme hallitse sen käyttöä ja kiertoa materiaalina. Meidän kaikkien tuleekin kiireesti kantaa kortemme kekoon muovikierron sulkemiseksi. Kotitalousmuovipakkausten keräys on käynnistynyt Suomessa viime vuonna ja erilliskerätylle ja lajitellulle kierrätysraaka-aineelle on kysyntää. Lajittelussa on silti vielä paljon tehostettavaa, sekä kuluttajilla että keräyksen järjestäjillä.

Muovituotteiden kirjo on runsas, joten niiden kierrätyskohteetkin ovat moninaisia. Kohteita kehitetään tutkijoiden toimesta mm. CIRCWASTE –hankkeessa (http://materiaalitkiertoon.fi). Kaikki muovit eivät välttämättä sovellu kierrätettäväksi niihin lisättyjen aineiden, kuten palonsuoja-aineiden tai pehmentimien takia. Näillä on saatu muovituotteelle haluttuja ominaisuuksia, mutta ne voivat vääränlaisessa käyttökohteessa jopa aiheuttaa ongelmia ihmisten terveydelle. Koska kuluttajan on vaikea tietää mitä eri muovit sisältävät, on muovien prosessointi käytöstä poiston jälkeen syytä jättää ammattilaisille olosuhteisiin missä terveydelliset haittatekijät voidaan hallita.

Muovien kierron hallintaan liittyy vielä paljon kysymyksiä, joihin vastaaminen vaatii tutkimus- ja kehitystyötä. Tuotesuunnittelijat ovat avainasemassa muovivirtojen hallinnan kehittämisessä: tuotteet tulee suunnitella kestäviksi, korjattaviksi ja kierrätettäviksi. Pakkauskeräyksestä vastuussa olevien tuottajien tulee kehittää ja laajentaa keräystä, jotta muovipakkauksia saadaan nykyistä suuremmassa määrin talteen ja kierrätykseen. Me kuluttajat voimme vaikuttaa valinnoillamme: ostaa tuotteita harkiten ja vain tarpeeseen, hankkia kestävää ja korjattavaa kertakäyttöisen sijaan. 

Erikoistutkija Helena Dahlbo
Suomen ympäristökeskus SYKE
 

Takaisin ylös