Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Nina Elomaa: Työtä kaakaonviljelijöiden parissa

Nina Elomaa | 23.02.2016

Usein kaakaon vastuullisuuteen liittyvissä keskusteluissa esille nousee kysymys siitä, miksi kaikista panostuksista huolimatta asiat eivät etene toivotulla vauhdilla. Koko kaakaosektori on panostanut viimeisten vuosien aikana arvoketjun vastuullisuuden parantamiseen satoja miljoonia euroja, mutta silti lapsityövoima, viljelijöiden huono tulotaso, koulutuksen puute ja monet muut haasteet nousevat edelleen esille.  

Miksi sitten asiat eivät etene halutulla tahdilla? Teemmekö vääriä asioita vai asioita väärin? Vai tavoittelemmeko jotain sellaista, mikä ei ole helposti tehtävissä? Uskon itse jälkimmäiseen: haasteet ovat laajoja ja kehitys vie aikaa, mutta tavoitteiden asettaminen korkealle on tärkeää.

Ilman tavoitetta mekään Fazerilla olisimme tuskin siinä, missä olemme nyt. Asetimme itsellemme tavoitteen vuonna 2010, että vuonna 2017 kaikki käyttämämme kaakaoraaka-aine on jäljitettävää ja täyttää vastuullisen tuotannon kriteerit. Ylitimme vuodelle 2015 asettamamme 70 % tavoitteen ja tänä vuonna tavoitteemme on saavuttaa jo 85 % kriteerit täyttävää kaakao raaka-ainetta. 

Kaakaota viljellään pienillä tiloilla Päiväntasaajan läheisyydessä. Viljelijöitä on arvioitu olevan 5-6 miljoonaa. Jotta voimme varmistaa, että kaakaon viljelystä elantonsa saavien ihmisten elinolot ja elintaso paranevat, on meidän kannettava vastuu myös niiden viljelijöiden mukaan saamisesta, jotka ovat heikoimmassa asemassa ja jotka ovat sertifiointijärjestelmien ulkopuolella. Tämän vuoksi tuemme kaakaonviljelijöitä Nigeriassa ja Ecuadorissa suorien vastuullisuusohjelmien kautta sen lisäksi, että hankimme sertifioitua raaka-ainetta. Ohjelmat alkuperämaissa toteutetaan yhteistyössä raaka-ainetoimittajiemme kanssa. Yhdessä olemme luoneet toimintatavan, joka näyttää aidosti tuottavan tulosta viljelijäyhteisöissä. Yhteisen työmme tuloksena osa viljelijöistä on mm. siirtynyt sertifiointijärjestelmien piiriin.

Näen tarpeelliseksi sen, että niin nyt kuin jatkossakin olemme avoimia ja kriittisiä tekemisemme suhteen koko sektorilla ja pidämme tarkasti mielessämme sen, että vastuullisuustyön keskipisteessä täytyy olla viljelijä. Tulevaisuus riippuu siitä, että suuri pienviljelijäjoukko, joka toistaiseksi on sertifiointijärjestelmien ulkopuolella, pystyy parantamaan elintasoaan parempien satojen ja paremman hinnan kautta samalla huomioiden ympäristön kannalta kestävät viljelytavat. 

Toivon, että suklaasta nauttivat luottavat meihin ja tekemäämme työhön. Teemme kaikkemme, jotta myös jatkossa ylittäisimme sidosryhmiemme odotukset.    
  
Nina Elomaa, Corporate Responsibility Director, Fazer Group

Takaisin ylös