Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Leila Räsänen: Biodiversiteetti – elämyksiä joka makuun

Leila Räsänen | 17.08.2015

Mikä oli tänä kesänä sinulle tai perheellesi mieluisin lomanviettopaikka? Viihdyitkö kesällä vehreässä saaressa, karuilla tuntureilla, paahteisilla hiekkakuopilla polskien vai mökillä metsän siimeksessä?

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus mahdollistaa meille esteettisiä ja elämyksellisiä kokemuksia lomanviettoon - saaristo, tunturi, paahteiset hiekkakuopat ja kuusimetsä ovat toisistaan poikkeavia luontokokonaisuuksia. Biodiversiteetilla tarkoitetaan lajien sisäistä ja lajien välistä vaihtelua, jotka muodostavat erilaisia elinympäristöjä aina karulta tundralta Amazonin sademetsiin.

Estetiikan ohella biodiversiteetti ylläpitää toimintoja, jotka ovat välttämättömiä ihmiskunnan hyvinvoinnille. Näitä toimintoja kutsutaan ekosysteemipalveluiksi.  Ekosysteemipalvelut jaetaan kulttuuri-, ylläpito- ja säätely-, sekä tuotantopalveluihin. 

Virkistäytyminen kansallispuistossa on esimerkki kulttuuripalvelusta – maisema tarjoaa elämyksiä kävijälle ja tuo turismin kautta elinkeinoa paikallisille matkailuyrittäjille.

Saamme luonnosta lääkeyrttejä, sieniä, marjoja ja riistaa. Lisäksi metsänomistajat hankkivat elinkeinoa puukaupalla. Monimuotoisen luonnon kykyä tuottaa ihmisen hyödyntämiä antimia kutsutaankin tuotantopalveluksi.

Elinympäristöjen toimivat ylläpito- ja säätelypalvelut puolestaan sitovat metsiin hiiltä, ylläpitävät esimerkiksi raikkaita pohjavesiä sekä torjuvat tulvia –  muokattu ympäristö voi heikentää monimuotoista luontoa, jolloin sen luontainen kyky puhdistaa ja pidättää vettä vaarantuu.

Ihminen on avain biodiversiteetin ja toimivien ekosysteemipalveluiden säilyttämiseen. Väestön ja liiketoiminnan kasvun aiheuttamat paineet ajavat luonnonvarat ahtaalle, jolloin rikas luontomme näivettyy, aiheutuu tulvia ja ruokatuotannon kannalta merkittävät pölytyspalvelut heikkenevät merkittävästi.

Yrityksiä kannustetaan pohtimaan oman toiminnan ja biodiversiteetin välistä kytköstä. Tämä edesauttaa kartoittamaan sekä liiketoimintaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia, että varmistamaan toimintaedellytykset myös jatkossa – esimerkiksi kaakaon saanti on tulevaisuudessa vaakalaudalla.

Kuluttajan roolissa meidän on hyvä muistaa ostaa harkiten, välttää ruokahävikkiä ja mahdollisuuksien mukaan valita ympäristöystävällisempi vaihtoehto  – valinta voi olla kestävämmin kalastettu MSC-sertifioitu kalatuote tai vaikkapa hyvästä metsänhoidosta kertova PEFC tai FSC -sertifikaatti pihakalusteryhmän kyljessä tai painotuotteessa.

Kirjoittaja Leila Räsänen  on FIBS-yritysvastuuverkoston yritysvastuuasiantuntija.

Lisätietoa:

FIBS Yritykset ja biodiversiteetti Suomessa

CBD Business & Biodiversity Forum -Practices, Solutions and the Way Forward Helsinki 11-12.11.2015

Takaisin ylös