Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Vastuullisuusraportointi osaksi yrityksen arkipäivää

Tuulia Syvänen - GRI:n Chief of Staff | 05.12.2014

Yrityksen yhteiskuntavastuu, yritysvastuu tai vastuullisuus. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Yritysvastuu ja siihen liittyvä läpinäkyvyyden tavoite on vakiintunut osaksi erityisesti suurten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Yritysvastuuraportti on yksi merkittävimmistä keinoista kertoa yrityksen vaikutuksista ympäristöön, yhteiskuntaan, talouteen sekä tuoda läpinäkyvyyttä yrityksen hallintoon.

Raportointi antaa yritykselle itselleen sekä sen sidosryhmille kuten sijoittajille ja kuluttajille tietoa siitä, mitkä ovat yrityksen positiiviset ja negatiiviset ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset. Raportointi, lukujen ja datan kerääminen ja esimerkeistä kertominen eivät kuitenkaan riitä. On tärkeää, mitä lukuja ja tietoja yritys kertoo, mitä teemoja sen vastuullisuusraportti kattaa ja miten se kertoo haasteista ja jopa epäonnistumisista. Läpinäkyvyys ja konkreettiset toimet negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi ovat olennainen osa korkealaatuista raportointia.

Yritysvastuuraportointi on prosessi, jonka arvo on paljon merkittävämpi kuin raportin julkaisu vuosittain. Raportointiprosessi antaa arvokasta tietoa yritykselle siitä, missä sen haasteet ja mahdollisuudet ovat ja mihin tulee kiinnittää huomiota riskienhallinnan näkökulmasta. Esimerkiksi lapsi- tai pakkotyövoimariski tai muut ihmisoikeuskysymykset yrityksen omassa toiminnassa tai alihankintaketjussa ovat merkittäviä tietoja.

Raportointiprosessissa kerätty tieto on kullanarvoista dataa myös yrityksen johto- ja hallitustasolla, ja fiksu yritys liittää vastuullisuuden osaksi niin hankintaketjua, strategista suunnittelua, palkitsemisjärjestelmiä kuin hallituksen keskusteluja.

Global Reporting Initiative julkaisee maailman laajimmin käytettyä vastuullisuusraportointikriteeristöä. Uudessa kriteeristön G4-versiossa painopiste on toiminnan tärkeimpien vaikutusten määrittelyssä yhdessä sidosryhmien kanssa ja niistä raportointi. Kriteeristössä on mukana myös alihankintaketjun vaikutusten raportointi, mikä voi olla haastavaa, mutta erittäin olennaista tarkasteltaessa esimerkiksi vähittäiskaupan sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. Jo vuodesta 1997 alkaen GRI on tarjonnut myös mittarit ilmastonmuutokseen ja kasvihuonepäästöihin.

Kirjoittaja Tuulia Syvänen on Chief of Staff Global Reporting Initiativessa GRIssa. Lisätietoa www.globalreporting.org.

Keskon yhteiskuntavastuun raportti on tehty G4 –kriteeristön pohjalta.

Takaisin ylös