Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Tukea työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa

Johanna Korkeamäki | 02.09.2014

Kuntoutussäätiö ja Kesko toteuttavat yhdessä Tukea työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa -hanketta. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tunnistaa ja lisätä tietoisuutta oppimisvaikeuksista.

Nuorille työntekijöille hankkeessa tehdyn kyselyn mukaan kaupan alalla ja varastotyössä oppimisvaikeudet ovat tavallista yleisempiä. Yleisin oppimisvaikeus on lukivaikeus.

Kaupan ala ja varastotyö tarjoavat monelle nuorelle työpaikan, jossa voi oppia työssäoppimalla. Kouluun verrattuna työelämä tarjoaa paremman mahdollisuuden hyödyntää omia vahvuuksiaan, joita lukivaikeuksien kohdalla voivat olla kokonaisuuksien hahmottaminen, hyvät kädentaidot, uuttera työnteko ja hyvät sosiaaliset taidot. Väitetään myös, että yrittäjien joukossa on paljon lukivaikeuksisia.

Oppimisvaikeudet ja niihin liittyvät selviytymiskeinot ovat monesti yksilöllisiä. Suurimpana ongelmana suomalaiset aikuiset kokevat vieraiden kielten taidon. Lukeminen sujuu hitaasti, ja etenkin miehillä voi olla kirjoittamisvaikeuksia. Myös muistamisen ja keskittymisen pulmat ovat yleisiä. Osalla suomalaisista aikuisista on vaikeuksia selviytyä arkipäivän lukemisesta. Työntekijän koulutushaluttomuuden tai lukemista ja kirjoittamista vaativien työtehtävien välttelyn taustalla voi joskus olla oppimisvaikeus.

Oppimisvaikeuksista ei useinkaan kerrota työpaikalla tai esimiehelle, koska niiden ei ajatella vaikuttavan työntekoon tai niitä halutaan peitellä muilta. Lisäksi on paljon nuoria ja aikuisia, joiden oppimisvaikeuksia ei ole kouluaikoina tunnistettu.

Tukea työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa -hankkeen työpajoissa on pohdittu oppimisvaikeuksien huomioimista työelämässä. Huomion kiinnittäminen nuorten työkykyyn antaa eväitä koko työuralle.

Oppimisvaikeudet on tärkeää huomioida viestinnässä ja oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä. Työterveyshuolto voi tarjota luottamuksellisen paikan keskustella oppimisvaikeuksista ja niiden mahdollisista vaikutuksista työhön. Kehityskeskusteluissa voi avata työntekijälle erilaisia koulutus- ja uramahdollisuuksia sekä puhua työkyvyn edistämisestä ja oppimisesta. Usein työelämässä on myös järkevää pohtia oman työn ydinsisältöjä.Keskossa on kiinnitetty hyvin huomiota uusien työntekijöiden perehdytykseen ja työkykyasioiden puheeksi ottoon. Tässä hankkeessa tarkastellaan näitä myös oppimisvaikeuksien kannalta. Onko työntekijöillä mahdollisuus kerrata asioita? Ovatko ohjeet selkeitä? Miten oppimisvaikeus voi vaikuttaa työkykyyn?

Hyvässä työyhteisössä pystyy hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Oppimista auttavat hyväksyvä ilmapiiri, yksityiskohtien ymmärtäminen osana laajempaa kokonaisuutta ja asioiden oppiminen yksi kerrallaan pidemmän ajan kuluessa. Huomion kiinnittäminen tiedonkulun ja oppimisen ongelmakohtiin sekä työuraan kokonaisuutena auttavat kaikkia työntekijöitä.

Kirjoittaja Johanna Korkeamäki toimii tutkijana Kuntoutussäätiössä.

Lisätietoja oppimisvaikeuksista: http://www.oppimisvaikeus.fi/
Tukea työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa -hanke toteutetaan vuosina 2013–2015. Hankkeen päärahoittaja on Työsuojelurahasto.

Takaisin ylös