Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri kirjoittajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Nuorisotakuu toimii K-ryhmässä

Johanna Kinnunen | 12.03.2014

Julkisessa keskustelussa on esitetty väitteitä, ettei hallitusohjelmaan kirjattu nuorisotakuu toteutuisi käytännössä. Tuntuu, että kritisoivia henkilöitä ja tahoja löytyy enemmän kuin työttömiä työnetsijöitä. Mutta kuten tiedetään, positiivisuus, ennakkoluulottomuus ja ryhmähenki ovat avaimia muutokseen ja hyvään lopputulokseen. K-ryhmä on toiminut kurkiauran lailla näyttäen epäilijöille, että nuorisotakuu ja nuorten työllistäminen toimivat sittenkin käytännössä.

K-ryhmä aloitti oman nuorisotakuuohjelman virallisesti elokuussa 2013. Kesän aikana laadittiin tietopaketteja, luotiin kontakteja ja lähdettiin liikkeelle iloisella mielellä jakamaan nuorisotakuun sanomaa. Havaittuihin porsaanreikiin tartuttiin välittömästi.

Elo-joulukuun välillä yli 520 nuorta löysi tien K-ryhmään nuorisotakuun kautta. Yhteensä K-ryhmä on työllistänyt alle 30-vuotiaita nuoria elo-joulukuussa 2013 noin 3 600. Onnistuminen on edellyttänyt jatkuvaa kehittämistä, eikä pelkästään oman työn vaan myös yhteistyökumppanien työn.  Rehellisyys ja avoin vuoropuhelu ovat mahdollistaneet ohjelman etenemisen ja tehneet siitä menestyvän.

Nuorisotakuun työllistämiseen tarvitaan kolminaisuutta; Koordinaattori, Kauppias ja Kontaktihenkilö TE-toimistossa. Toisin sanoen; Kolme Kovaa Koota, työnetsijän tukena.  Kaikki tahot toimivat toisensa apuna. Jokainen hoitaa oman työkenttänsä hyvin eikä ketään osapuolta jätetä yksin.  Informaation jakaminen ja byrokratian täytyy olla nopeaa, koska työ odottaa tekijäänsä.

Olemme luoneet K-ryhmälle omat TE-toimiston kontaktihenkilöt, jotka avustavat työnantajia löytämään parhaimman nuoren työhön. Sama virkailija auttaa esim. palkkatukiprosessissa, jotta työllistyminen toteutuisi sovittuna aikana.

Myös K-ryhmän sisällä on luotu keskitettyä toimintaa nuorisotakuun puitteissa. Koordinaattori toimii yhteistyössä ulkopuolisten ja sisäisten tahojen kanssa ns. liimana yhdistäen eri tahot ja jakaen informaatiota.

Tärkeintä on onnistunut lopputulos. Työlle on löydetty tekijänsä ja nuori on saanut mahdollisuuden astua työelämään. Nyt muutkin yritykset ja tahot haluavat tietää, miten päästä toivottuun lopputulokseen ja miten me K-ryhmässä olemme tämän tehneet. 

Jotta voimme yhteistyöllä työllistää vielä loput nuorisotakuun tavoitteestamme, lue ja innostu Pirkanmaan TE-toimiston kirjoittamasta blogista, jossa kerrotaan Nuorisotakuusta K-ryhmässä.

Kirjoittaja Johanna Kinnunen toimii K-ryhmän nuorisotakuuohjelman projektikoordinaattorina.

Takaisin ylös