Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Läpileikkaava vastuu

Anna Simula ja Sofia Ziessler | 14.02.2012
Opiskelijat toivovat yritysten osoittavan vastuunkantonsa toimintansa yhteiskunnallisista ja ekologisista vaikutuksista silloinkin, kun puhdas voiton maksimointi ei sitä edellytä. Vastuullisuus ei siten rajoitu ainoastaan viestintäyksikön raportointiin, vaan se kattaa koko yrityksen. Vastuullisuuden edelläkävijä palkitaan kilpailuedulla niin rekrytoinnissa kuin liiketoimintaympäristössäänkin.


Kirjoittajat Sofia Ziessler ja Anna Simula olivat mukana opiskelijaraadissa, joka valitsi Keskon yhteiskuntavastuun raportin 2010 opiskelijoiden suosikiksi Vastuullisuusraportointi-kilpailussa 

 

Kiinnostus yritysten vastuullisuutta kohtaan tuntuu jakautuvan opiskelijoiden keskuudessa samaan tapaan kuin kuluttajilla. Kasvava osa on hyvin valveutuneita, toiset eivät ajattele asiaa sen kummemmin. Väliin jää merkittävä ryhmä varovaisia tunnustelijoita. Etenkin näillä nuorilla on riskinä menettää usko ja motivaatio pitää yrityksiä muunakin kuin pelkästään taloudellisen voiton maksimoijina.

Tärkeää olisi päästä kokemaan, ettei vastuullisuus suinkaan ole kauniita puheita ja viherpesua, vaan painavien valintojen punnitsemista. Työharjoitteluissa, kesätöissä ja muissa yrityskontakteissa yrityksillä on mahdollisuus osoittaa aito vastuunkanto koko tuotantoketjuun liittyvistä sidosryhmistä ja ympäristöstä. Esimiesten ja työkavereiden asenne on ikkuna koko yrityksen sisäiseen henkeen.

Opiskelijat odottavat yritysten vastuullisuudelta tavoitteiden asettamista ja tulosten kriittistä arviointia. Epäonnistumiset pitää myöntää avoimesti. Läpinäkyvyyden lisäksi opiskelijat toivovat vastuullisuuden kattavan yrityksen sisällä kaikki osastot niin, ettei vastuullisuus typisty vain viestintäyksikön raportoinniksi.

Samoin kuin viestintäyksikön toivoisi toimivan yrityksen sisäisenä innostajana, me yritysvastuun opiskelijat voimme rohkaista opinnoissamme myös muita toimimaan vastuullisemman yritysmaailman puolesta. Yritysten välillä puolestaan vastuullisuuden tavoittelu voi johtaa kilvoitteluun, jonka palkintona on reilu maine sekä asiakkaiden että opiskelijoiden näkökulmasta.

Tulevaisuudessa vastuullisuuden edelläkävijällä on etulyöntiasema parhaiden työntekijöiden rekrytoinnissa.


Anna Simula on markkinointiin ja yritysvastuuseen suuntautunut kansainvälisen liiketalouden opiskelija Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Sofia Ziessler on teekkari ja valtiotieteilijä sekä yritysvastuun sivuaineopiskelija Hankenilla.

Kirjoittajat olivat mukana opiskelijaraadissa, joka valitsi Keskon yhteiskuntavastuun raportin 2010 opiskelijoiden suosikiksi Vastuullisuusraportointi-kilpailussa marraskuussa 2011. Kesko valittiin kilpailussa myös Suomen parhaaksi yhteiskuntavastuun raportoijaksi.

Takaisin ylös