Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Puhdas vesi on terveyden perusta

Pentti Kotoaro | 07.03.2011
Suomalaiselle puhtaan veden saanti on itsestäänselvyys, mutta maailmassa lähes 900 miljoonalta ihmiseltä se puuttuu. Viime vuonna YK:n yleiskokous sai viimein aikaan historiallisen päätöksen, jolla puhdas vesi ja viemäriverkosto julistettiin ihmisoikeudeksi. Puhdas vesi, vessa ja viemäriverkosto ovat ehto hyvälle terveydelle.

Likainen vesi tappaa enemmän ihmisiä kuin sodat. Joka vuosi 1,5 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta kuolee puhtaan veden ja sanitaation puutteen takia ripuliin. Likaisesta vedestä aiheutuvat taloudelliset kulut ovat mittavat. Puhtaan veden puute lisää yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja vaikeuttaa köyhyyden vähentämistä. Lopulta vesi, tai sen puute, aiheuttaa konflikteja ihmisten välille.

Monissa maissa makeaa pohjavettä kulutetaan nopeammin kuin se ehtii uusiutua. Kenelläkään ei ole varaa tuhlata vettä. On ennustettu, että 15 vuoden päästä jopa 1,8 miljardia ihmistä saattaa elää alueilla, joilla on selkeä vesipula ja kaksi kolmasosaa ihmisistä sellaisilla alueilla, joilla kysyntää vedestä on enemmän kuin tarjontaa. 

Teollisuus ja maatalous kuluttavat vettä selkeästi eniten, mutta vettä tuhlataan myös arjessa. Suomalainen kuluttaa vettä keskimäärin 160 litraa päivässä, kun kehitysmaissa normaalikulutus on muutamia litroja. Yhden suihkukerran aikana vettä hulahtaa enemmän kuin kehitysmaan asukas käyttää kokonaisena päivänä.

Puhdasta vettä olisi tarpeeksi kaikille. Ratkaisu on säästää sen kulutuksessa sekä parantaa sen jakelua kaikkein köyhimpien saataville. Veden säästeliäällä käytöllä länsimaissa voidaan vähentää energiankulutusta ja ympäristöön aiheutuvia haittoja merkittävästi. Muutkin ympäristöteot, kuten kierrätys ja pakkausmateriaalien kulutuksen vähentäminen, säästävät puhdasta vettä saasteiden vähentämisen kautta. Suomalaiset yritykset voivat kantaa sosiaalista vastuutaan myös maissa, joissa niillä on kaupallista tai teollista toimintaa sisällyttämällä puhtaan veden turvaamisen ja muiden ympäristövaikutusten huomioonottamisen toimintaansa.

Puhtaan veden merkityksestä tiedottaminen, saatavuuden parantaminen ja puhtaan veden jakelu katastrofitilanteissa on UNICEFin erityistehtävä YK-järjestöjen perheessä. Tavoitteena on toimia niin, että kaikki maailman lapset saavat puhdasta vettä. Kun puhtaan veden arvo ymmärretään sekä vauraissa että köyhissä maissa, voi vettä riittää vielä seuraavillekin sukupolville.

Kirjoittaja toimi Suomen UNICEFin pääsihteerinä v. 1998 - 2011 tammikuun loppuun.
Pentti Kotoaro
Kuvat: © UNICEF/Martti Penttilä

Takaisin ylös