Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Esimiestyöhön uutta koulutusta

Mervi Angerma-Niittylä | 17.08.2011
Esimies on paljon vartija. Hänen niskoilleen sysätään alaisten työssä viihtymättömyys, runsaat sairauspoissaolot, ennenaikaiset eläköitymiset ja ties mitä. Ei ihme, että erityisesti aloittelevat esimiehet kaipaavat ja tarvitsevat tuekseen koulutusta.

Kaupan alalla on jo pitkään ollut mahdollisuus suorittaa kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto. Esimiespolkunsa alkupäätä taivaltavalle tai pienehkön tiimin esimiehelle se on kuitenkin liian vaativa tutkinto. Yksityisen sektorin suurimpana työllistäjänä kaupan alalla on valtava määrä erilaisissa lähiesimiestehtävissä toimivia henkilöitä. Siksi onkin ilolla otettu vastaan opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu, johon kaupan ala pääsi mukaan. Koulutusta on ollut tarjolla kuudessa oppilaitoksessa eri puolilla Suomea.

Kaupan ala työllistää paljon alle 30-vuotiaita nuoria. Hyvä esimiestyö on nuorten mielestä yksi tärkeimmistä työhön liittyvistä seikoista. Esimerkiksi korkealla palkalla tai uralla etene-mismahdollisuuksilla on vähemmän merkitystä. Sosiaalisen median välityksellä nuoret arvottavat työskentelyä eri aloilla ja yrityksissä. Huono maine kiirii laajalle ja lyö leiman, josta eroon pääseminen on työlästä. On tärkeää, että esimiehet saavat tukea ja koulutusta vaativassa ihmisten johtamistyössään.

Kokeilu on vielä kesken, mutta johtopäätösten aika on pian käsillä. Koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden ja heidän työnantajiensa antamasta palautteesta päätellen kokeilu on ollut menes-tys ja nyt on toiveet korkealla uuden tutkinnon saamisesta tutkintorakenteeseen.

Mervi Angerma-Niittylä toimii työmarkkina-asioiden asiantuntijana Kaupan liitossa (www.kauppa.fi).

 

Takaisin ylös