Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Lapset haluavat liikkua – annetaan heille siihen mahdollisuuksia!

Teemu Japisson | 08.06.2010
Juokseminen, hyppiminen, pelaaminen ja kaikenlainen muu liikkuminen kuuluu hyvään lapsuuteen. Lapsi nauttii varmasti liikkumisesta, kun hän saa tehdä sitä omista lähtökohdistaan ja mielenkiintonsa mukaisesti.

 

Liikunta tarjoaa lapsille upeita hetkiä. Monet meistä muistavat sen hetken, milloin oppi ajamaan pyörällä ilman apupyöriä tai milloin uiminen onnistui ilman aikuisen kannattelua tai kellukkeita. Muistot lapsuuden urheilujoukkueen kilpailuista ja yhdessä olosta ovat ainakin minulla myös niiden kultaisimpien lapsuusmuistojen joukossa. 

Riittävä liikunta on luonnollisesti tärkeää myös lasten hyvän kasvun ja kehityksen kannalta. Uusimpien suositusten mukaan alakouluikäisten lasten tulee liikkua kaksi tuntia päivässä. Valitettavasti vain noin puolet tytöistä ja pojista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi.

Lapsille tarjotaan niin paljon muita kiinnostavia tapoja viettää aikaansa, että liikkuminen ei enää kaikkia kiinnosta. Erityisesti ruudun kautta tarjottavat palvelut houkuttelevat lapset pihalta sisälle ja sisällä nämä pelit, tv-ohjelmat ja sosiaalisen median maailmat istuttavat lapset tiukasti paikalleen.

Uudessa tilanteessa meidän aikuisten pitää tarjota lapsille riittävän innostavia ja houkuttelevia vaihtoehtoja ruudun ääressä ”nököttämiselle”. Lasten maailma on tänä päivänä niin moniulotteinen, että yhtä kaikkia lapsia liikuttavaa keinoa ei ole olemassa. Liikkumisen lisäämiseen tarvitaan paljon erilaisia mahdollisuuksia ja monia eri toimijoita asioiden toteuttamiseen.

Lasten liikkumaan innostamisessa vanhemmilla on ratkaiseva rooli. Mitä pienemmistä lapsista on kysymys, sitä isompi meidän vanhempien vaikutus on. Urheiluseurat, koulut ja päiväkodit tarjoavat lapsille parhaimmillaan huikeita liikkumisen ja urheilemisen mahdollisuuksia. Niissä toimivat ihmiset tekevät mittaamattoman arvokasta työtä ja ansaitsevat kaiken mahdollisen tuen omaan työhönsä.

Yhteiskuntavastuunsa kiitettävästi kantavana yrityksenä myös Kesko on omalta osaltaan innostamassa lapsia liikkumaan. Kesko on tehnyt Nuori Suomi ry:n kanssa yhteistyötä yli kymmenen vuotta ja tämän yhteistyön avulla on vuosittain innostettu yli 200 000 lasta liikkumaan.

Teemu Japisson on Nuori Suomi ry:n pääsihteeri. 

Takaisin ylös