Näkökulma

Näkökulma on blogi, jossa eri organisaatioiden edustajat ottavat vuorollaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Uusi Näkökulma-kirjoitus julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoituksia voi tarjota osoitteeseen viestinta@kesko.fi. Kirjoituksen enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Kyllä varmennus kannattaa

Sirpa Juutinen | 14.05.2010
Yritysten yhteiskuntavastuusta viestintää on joskus väitetty viherpesuksi. Raporttien varmentajana voin väittää vastaan: ainakin riippumattoman kolmannen osapuolen varmentamista yhteiskuntavastuun raporteista on karsittu pois sellaiset väittämät, joita käytännön tosiasiat eivät tue.

 

Mitä me varmentajat sitten kuulemme asiakkailtamme, miksi varmennus kannattaa? Osa sanoo, etteivät analyytikot muuten usko lukuihin. Joku toteaa sen ryhdistäneen koko raportointiprosessia. Joidenkin palautteessa on tuotu esiin varmennukseen liittyvä kehittämisnäkökulma: varmentaja paitsi varmentaa lukujen oikeellisuutta myös tuo esille yksityiskohtaiset kehittämishavainnot.

Tyypillisiä vuosien varrella kymmenissä varmennusprosesseissa nähtyjä kehittämisalueita ovat konsernitasoisten raportointiohjeiden ja/tai niiden dokumentoinnin puute, ohjeiston keskeneräinen jalkauttaminen koko organisaatioon, kontrollien vähyys tiedonhallintaketjussa, puutteet tietojen konsernitasoisessa yhdistelemisessä sekä raportointiprosessin viime vaiheessa muutosten perille menon varmistaminen raportin eri luonnosversioihin.

Varmennuksen pyytäminen yhteiskuntavastuun raportille osoittaa yritykseltä vakavaa suhtautumista yhteiskuntavastuun tietojen hallintaan ja laatuun. Varmentaja tukee työllään sitä, että raportin tunnusluvut kertovat juuri niistä asioista, joista niiden pitääkin ja että tiedot asioissa onnistumisesta ovat raportissa oikeita ja tarkkoja.

Varmennukset eivät ole yrityksille ilmaisia. Moni yritys miettii, saako varmennuksesta vastinetta sijoitukselle. Toisessa vaakakupissa painaa huoli siitä, että johdolla on oikeaa ja luotettavaa tietoa yhteiskuntavastuun suoritustasosta. Sitä ei voi johtaa, jos sitä ei voi mitata ja siten luotettavasti seurata onnistumisia tavoitteiden saavuttamisessa.

Jos siis huomaat yhteiskuntavastuuraportista ulkopuolisen varmentajan antaman raportin, voit sangen luottavaisin mielin tarttua raporttiin. Ja jos sitä ei siellä ole, voit kysyä syytä sen poissaoloon.

Sirpa Juutinen toimii PricewaterhouseCoopers Oy:n yritysvastuupalveluiden johtajana tukien yrityksiä yritysvastuun kehittämisessä, raportoinnissa, erilaisissa auditoinneissa sekä raporttien varmentamisessa.

Takaisin ylös