Kaupan tekijä

Trendejä, ilmiöitä, palvelua ja arjen neuvoja, jotta kaupassa olisi kiva käydä.

Lähikaupat turvaavat palvelut niin kylissä kuin kaupungeissa

Jesper Åberg | 15.10.2018

Omalla asuinympäristöllä ja sen palveluilla on yhä keskeisempi merkitys ihmisten arjessa. Muun muassa tämä tutkimustulos selvisi teettämästämme Kyläkauppatutkimuksesta, jossa selvitimme suomalaisten suhdetta asuinalueeseensa ja lähikauppaansa.

Kylä- ja korttelikaupat mahdollistavat sellaisten palvelujen jatkumisen ihmisten lähiympäristössä, jotka saattaisivat muutoin alueelta loppua. Ruokakaupan asiakasvirtojen kyljessä erilaiset palvelut jatkavat elämäänsä joko itsenäisesti tai kaupan operoimina.

K-Marketit pystyvät tarjoamaan monia arkea helpottavia palveluita, kuten pakettipalvelun, postin sekä mahdollisuuden käteisnostoihin. Ruokakaupalle ja erilaisille palveluille onkin muodostunut symbioosi, todellinen win-win tilanne. Sekä ruokakauppa että lisäpalvelut tukevat toisiaan ja mahdollistavat toistensa menestyksen ja joskus jopa olemassaolon.

Ruokakaupoista onkin tullut pienten taajamien monipuolisia palvelukeskuksia. Uskon, että tulevaisuudessa lähikauppojen rooli kyläkeskusten palvelutarjonnan ylläpitäjänä kasvaa edelleen, erityisesti haja-asutusalueilla.

Suomen kaupungistumiskehitys jatkuu edelleen ja kaupungeissa tapahtuu suuria demografisia muutoksia seuraavien vuosien aikana. Sekä ikääntyvien asiakkaiden että pienten talouksien määrät jatkavat kasvamistaan. Oheispalveluiden lisääntyminen korttelikauppojen yhteydessä auttavat myös kaupungeissa asuvia palveluiden nopeamman tavoitettavuuden kautta.

K-Marketit muodostavat Suomen kattavimman lähikauppaverkoston ja edellä mainittujen megatrendien ymmärtäminen on meille erityisen tärkeää. Megatrendit vaikuttavat strategisiin valintoihimme, joiden pohjalta kauppaverkostoamme kehitetään ja ylläpidetään.

Toisaalta Kyläkauppatutkimus kertoo myös, että suomalaiset haluavat lähikaupaltaan palveluiden lisäksi sosiaalista vuorovaikutusta. Tutkimuksen mukaan tulevaisuuden moderni lähikauppa on alueellaan aktiivinen ja persoonallinen toimija, joka osallistuu paikallisesti tärkeiden asioiden edistämiseen yhteisön jäsenenä. Tämä tutkimustulos on mieleistä luettavaa, sillä K-kauppiasmallissa vahva sosiaalinen vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on ennemminkin sääntö kuin poikkeus. Ketkä muutkaan järjestäisivät omalla kaupallaan yhtä persoonallisia kylätapahtumia, tai laittaisivat yhtä aktiivisesti omaa persoonaansa peliin kuin K-kauppiaat.

Erilaisten tapahtumien ja asiakkaita osallistavien toimenpiteiden kautta voidaan rakentaa tiiviimpää yhteisöllisyyttä kaupan asiakaskunnan parissa. Tapahtumat rakentavat paikallisia verkostoja ihmisten välille: mitä verkostoituneempi paikallisyhteisö, sitä elinvoimaisempi paikkakunta ja sitä elinvoimaisempi ruokakauppa.

Kyläkauppatutkimuksen tutkimustulokset vahvistavat, että K-Market-ketjun strategiset valinnat ovat oikeilla urillaan. K-Market-kauppiaille uskon tutkimuksen luovan rakennuspalikoita oman näköisen tulevaisuuden modernin kylä- tai korttelikaupan luomiseen.

Nähdään lähikaupassa!

Jesper Åberg
Ketjujohtaja
K-Market

P.S. Tutustu Kyläkauppatutkimukseen, kertomuksiin ja blogeihin täältä:
https://www.k-ruoka.fi/artikkelit/kylakauppatarinat?_ga=2.203407441.1384620609.1539005636-1517528691.1536135670

Takaisin ylös