Kestävät tuotteet

Olemme luokitelleet toimialakohtaisesti tuotteet ja investoinnit, jotka ovat ilmaston ja/tai luontokirjon kannalta kestäviä. Määrittelemme kestäviksi sellaiset tuotteet, joiden ilmasto- tai luontokatovaikutus on verrokkituotetta merkittävästi pienempi tai joilla on merkitystä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa tai luontokadon torjunnassa. Raportoimme investoinnit, jotka pienentävät oman toimintamme tai asiakkaiden toiminnasta aiheutuvia päästöjä.

Kehitämme vielä seurantajärjestelmiämme, mutta kerromme jo luokittelumme mukaisten päivittäistavara- ja autokaupan tuotteiden osuuden toimialansa liikevaihdosta vuonna 2021.

Kestävät investoinnit Suomessa

• Investoinnit kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja oman energiantuotannon aurinkovoimaloihin
• K-Lataus-asemat
• K-Auton leasing-malliston vähä- ja nollapäästöiset autot

Kestävät investoinnit yhteensä vuonna 2021: 36 miljoonaa euroa.

EU-taksonomia

Raportoimme oman toimialakohtaisen näkemyksemme kestävistä tuotteista ja investoinneista, joka eroaa joiltakin osin EU-taksonomian määrittelyistä. EU-taksonomia määrittelee liiketoiminnalle kriteeristön, jonka perusteella voidaan arvioida, missä määrin yrityksen toiminta tukee ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Kaupan alalle tyypillisiä toimintoja ei tällä hetkellä ole erikseen mainittu taksonomiassa, jolloin kaupan alan yritykset raportoivat taksonomian piiriin kuuluvista toiminnoistaan, jos yrityksellä niitä on. Tavaroiden myynti ei kuulu taksonomian piiriin. Autokaupan leasingliiketoiminta taas on tunnistettu taksonomiakelpoiseksi toiminnoksi.

Kesko raportoi EU-taksonomian mukaiset tiedot osana Hallituksen toimintakertomusta noudattaen Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksen (EU) 2020/852 (annettu 18 päivänä kesäkuuta 2020) määräyksiä.

Takaisin ylös