Keskon varsinainen yhtiökokous 2018

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 11.4.2018 alkaen klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa, Messuaukio 1 (Kokoustamon sisäänkäynti), Helsinki.

Pörssitiedotteet

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Pöytäkirja ja liitteet

Pöytäkirja

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Ilmoittautuminen

Yhtiökokouskutsu

Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittautumisohjeet

Jos Teidät on merkitty yhtiön osakasluetteloon, voitte ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018:

  • Näiden internet-sivujen kautta
  • sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous@kesko.fi
  • puhelimitse numeroon 01053 23211 (maanantaista perjantaihin klo 9-16)
  • faksilla numeroon 01053 23421, tai
  • kirjeitse osoitteella Kesko Oyj/Konsernin lakiasiat, PL 1, 00016 Kesko.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.3.2018 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä viimeistään perjantaina 6.4.2018 kello 16.00.

Ilmoittauduttaessa tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain oheisessa rekisteriselosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen.

Rekisteriseloste

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 28.3.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.4.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Tilapäinen osakasluettelo

Kesko Oyj:n tilapäinen osakasluettelo yhtiökokouksen täsmäytyspäivän tilanteesta on nähtävillä 6.4.2018 klo 10.00 jälkeen Euroclear Finland Oy:n asiakaspalvelupisteessä, Urho Kekkosen katu 5 C, 8 krs., Helsinki.
 

Aineistot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Esityslista

Hallituksen ehdotus voitonjaoksi

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajaksi

Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallituksen ehdotus lahjoituksista

Osakkeenomistajien ehdotukset

Ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilötiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 sekä tilintarkastuskertomus

Yhtiökokousvaltakirja

Kysymyksiä ja vastauksia

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ja sen asialistaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Arkisto 

Aiemmat yhtiökokoukset

 

Takaisin ylös