Kesko Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajakseen Peter Fagernäsin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Jannica Fagerholmin, varapuheenjohtajaksi Matti Kyytsösen ja jäseneksi Piia Karhun sekä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Esa Kiiskisen, varapuheenjohtajaksi Peter Fagernäsin ja jäseneksi Matti Kyytsösen.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi puheenjohtajakseen kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajakseen oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäsin. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm (pj), kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen (vpj) ja kauppatieteiden tohtori Piia Karhu. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Esa Kiiskinen (pj), oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäs (vpj) ja kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen.

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet Toni Pokelaa lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Pokela toimii hallituksen puheenjohtajana yhtiön merkittävässä osakkeenomistajassa, K-kauppiasliitto ry:ssä. Hallituksen jäsenistä Jannica Fagerholm, Peter Fagernäs, Piia Karhu ja Matti Kyytsönen ovat riippumattomia myös yhtiöstä. Esa Kiiskinen, Matti Naumanen ja Toni Pokela ovat ei-riippumattomia yhtiöstä, sillä Kiiskisen, Naumasen ja Pokelan kunkin määräysvaltayhteisöllä on ketjusopimus Keskon kanssa.

Valiokuntien kokoonpanot täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset.

Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi ja valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös