Kesko vahvistaa biodiversiteettityötään – FIBSin ja Sitran pilottihanke antoi oppeja luontotavoitteiden asettamiseen

Mehiläispesiä kauppojen katoilla, talkoita uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi, vastuullisesti tuotettua soijaa ja kestävämpää puuvillaa - Kesko ja K-kauppiaat ovat jo pitkään tehneet työtä luontokadon ehkäisemiseksi. Biodiversiteettityötä aiotaan nyt systematisoida ja asettaa työlle toimialakohtaiset tavoitteet ja mittarit. Eväitä tähän haettiin hiljattain päättyneestä yritysten, FIBSin ja Sitran luontopilotista.

Kesko oli vuonna 2022 mukana yritysvastuuverkosto FIBSin ja Sitran pilottihankkeessa. Yritykset testasivat pilotin aikana Science Based Targets Network -verkoston (SBTN) kehitteillä olevaa uutta ohjeistoa omien tiedeperusteisten luontotavoitteidensa asettamiseksi. Lue lisää Vaikuttavaa luontotyötä -julkaisusta.

”On tärkeää, että myös biodiversiteetille saadaan ilmastopäästöjen tapaan yhteinen kansainvälinen viitekehys ja mittareita, jotta saadaan vertailtavia tavoitteita ja raportointia”, sanoo Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio.

Keskon tavoitteena on tänä vuonna luoda biodiversiteettitiekartta ja asettaa toimialakohtaisia tavoitteita omalle toiminnalleen ja hankintaketjuilleen.

”Luontovaikutusten arviointi ja tiedeperusteisten luontotavoitteiden asettaminen ovat olennainen osa tätä työtä”, Joukio sanoo.

Ilmasto ja luonto vastuullisuusstrategian painopisteenä

Luontokato on noussut ilmastonmuutoksen rinnalle merkittäväksi globaaliksi uhaksi. Sekä luontokadon että ilmastonmuutoksen hillintä edellyttävät pitkälti samankaltaisia toimia: elämäntapoja on muutettava kestävämmiksi.

Ilmasto ja luonto sekä hankintaketjujen kestävyys ovat Keskon vastuullisuusstrategian keskeisiä painopisteitä.

”Tavoitteemme on ehkäistä luontokatoa niin omassa toiminnassamme kuin arvoketjussamme. Näemme välttämättömäksi ohjata globaalia hankintaamme entistäkin kestävämpään suuntaan”, Joukio sanoo.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta kriittisiä raaka-aineita K:n hankintaketjussa ovat kalat ja äyriäiset, puu, palmuöljy, soija, kaakao, kahvi, tee ja puuvilla. Näiden raaka-aineiden kestävää hankintaa ohjataan kestävän kehityksen linjauksilla.

Kesko on aiemmin selvittänyt myös avokadojen hankintaan liittyviä vesiriskejä ja ohjaa hankintojaan alueille, joissa vesiriski on vähäisin.

K-ryhmällä on laaja kauppaverkosto, ja uusia kauppoja ja varastoja rakennetaan koko ajan. Tärkeänä lähtökohtana on kauppapaikkahankkeiden ilmasto- ja luontovaikutusten minimointi.

”Hyvä esimerkki on Hyvinkäälle rakennettava, Onnisen ja K-Auton käyttöön tuleva uusi logistiikkakeskus. Huomioimme ympäristön luontoarvot sekä sen suunnittelu- että rakennusvaiheessa. Tavoitteenamme on, että logistiikkakeskuksen valmistuttua rakentamisen aikaiset vaikutukset alueen biodiversiteetille on hyvitetty”, Joukio sanoo.

Talkoita kukkaniittyjen ja uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi

Sekä Kesko että kauppiaat toteuttavat omassa toiminnassaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla edistetään luonnon monimuotoisuutta.

Vuosina 2017-2021 K-ryhmä ja ympäristöjärjestö WWF:n kanssa tekivät laajaa K-Kalapolut-yhteistyötä Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen pelastamiseksi. Yhteistyön aikana avattiin lähes 30 kutuvaelluksen tiellä ollutta estettä ja tehtiin 300 kutusoraikkoa talkoohengessä yhdessä paikallisten toimijoiden, maa- ja vesialueenomistajien, K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Kalapolut_770.jpg

Kauppiaat edistävät luonnon monimuotoisuutta myös esimerkiksi mehiläistarhauksella. Kaupan katon tai lähipellon reunojen pesissä asuvat mehiläiset tekevät tärkeää pölyttämistyötä lähiympäristössään. Pesistä kerättyä hunajaa hyödynnetään kaupan omana myyntituotteena.

Keväällä 2022 K-Citymarket Lohjan pihalle kylvettiin talkoovoimin suomalaisia kukkivia niittykasveja aikaisemmin poistetun haitallisen vieraslajin, kurtturuusun, tilalle. Niitty edistää luonnon monimuotoisuutta ja houkuttelee alueelle pölyttäviä pörriäisiä.

Lue lisää K:n biodiversiteettityöstä


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös