Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on keskeinen osa Keskon strategiaa. Keskon toiminta perustuu Keskon arvoon, visioon ja missioon. Vastuullisuustyötä ohjaavat Keskon kestävän kehityksen politiikka, vastuullisuusstrategia ja K Code of Conduct -ohjeisto.

Kesko on sitoutunut useisiin kansainvälisiin julistuksiin ja sopimuksiin. Näistä keskeisimmät ovat:
•YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus
•ILO:n sopimus työelämän perusoikeuksista
•OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
•Kansainvälisen Kauppakamarin Kestävän kehityksen peruskirja ja lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet
•YK:n Global Compact -aloite
•YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals)
•Amfori Business Social Compliance Initiativen (amfori BSCI) ostotoiminnan periaatteet

Takaisin ylös