K Code of Conduct -toimintaohjeet

Keskon toimintaohjeet linjaavat yhteiset suuntaviivat kaikkien keskolaisten ja yhteistyökumppanien työlle.

Kesko haluaa olla yrityksenä vastuullisuuden edelläkävijä, ja myös sidosryhmät vaativat Keskolta vastuullisuutta. Vastuullisuuden vaatimus ulottuu kaikkialle, missä Kesko toimii.

Sekä koko Keskon henkilöstöltä että yhteistyökumppaneilta edellytetään K Code of Conduct -ohjeisiin perehtymistä. 12 toimintaohjetta sisältävä K Code of Conduct kertoo selkeiden esimerkkien avulla, mitä keskolaisilta ja yhteistyökumppaneilta odotetaan liittyen muun muassa ihmisoikeuksiin, ympäristön huomiointiin ja reiluun kilpailuun.Kesko on laatinut henkilöstölle eLearning-koulutuksen, joka helpottaa K Code of Conductin sisäistämisessä.

K Code of Conduct –ohjeisto on tehty kaikilla Keskon toimintamaiden kielillä:
suomi, englanti, ruotsi, norja, viro, liettua, latvia, venäjä ja puola.

Keskolaisille ja yhteistyökumppaneille on omat versiot ohjeistosta:

SpeakUp-ilmoituskanava

SpeakUp on Kesko-konsernin luottamuksellinen ilmoituskanava. Ilmoituskanavan avulla voidaan ylläpitää työntekijöiden, asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta Keskon liiketoimintaan. Sen kautta Kesko-konsernin työntekijät sekä tavarantoimittajat, asiakkaat ja muihin sidosryhmiin kuuluvat henkilöt voivat ilmoittaa Kesko-konsernia  tai Keskon eläkekassaa koskevia havaintojaan mahdollisista väärinkäytös- ja rikosepäilyistä tai Keskon K Code of Conductin vastaisesta toiminnasta.

Lue lisää SpeakUp-ilmoituskanavasta

Takaisin ylös