Keskon laaja ja uudistunut vuosiraportti kuvaa strategian tavoitteita ja etenemistä

Yritysten kevään vuosiraporttijulkistukset tuovat kaikkien ulottuville vertailtavaa tietoa yritysten toiminnasta, tuloksista ja strategisesta suunnasta. Keskon vuosiraportti 2022 kertoo strategian, taloudellisen kehityksen ja vastuullisuustyön etenemisestä kattavin tunnusluvuin.

Uutinen_2022_FI_580x580.png

Keskon tuore vuosiraportti 2022 on julkaistu suomeksi ja englanniksi, ja siinä on viisi osiota: Keskon suunta, Kestävyysraportti, Taloudellinen katsaus, Hallinnointi ja Tietotilinpäätös. 

  • Keskon suunta -osiossa esitellään Kesko ja sen toimialat sekä kerrotaan Keskon ja sen toimialojen strategioiden etenemisestä, taloudellisista tavoitteista, toimintaympäristöstä ja arvonluonnista.
  • Kestävyysraportissa kuvataan vastuullisuustyön tavoitteita ja saavutuksia sekä esitetään GRI-standardien mukaiset tunnusluvut.
  • Taloudellinen katsaus sisältää hallituksen toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022.
  • Hallinnointi sisältää selvityksen Keskon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin sekä Keskon hallituksen ja konsernijohtoryhmän esittelyt.
  • Tietotilinpäätös kuvaa Keskon innovatiivista ja vastuullista datapohjaista arvonluontia asiakkaille, liiketoiminnalle ja sidosryhmille.

Keskon vuosiraportti on tärkeä työkalu etenkin sijoittajille, analyytikoille ja vastuullisuusarvioita tekeville tahoille. 

”Sijoittajat ottavat sijoituspäätöksiä tehdessään laajasti huomioon taloudellisten näkökohtien ja strategian lisäksi myös muun muassa ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon näkökulmat. Kehitämme jatkuvasti raportointiamme, jotta voimme tarjota laajaa ja avointa tietoa sijoittajien ja muiden sidosryhmiemme tarpeisiin”, sanoo Keskon sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola

Tutustu Keskon vuosiraporttiin tästä


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös